Środowisko biznesu nie ma powodu, aby traktować ekonomię społeczną, jako źródło zagrożeń, przeciwnie – może być ona uzupełnieniem jego własnych działań i partnerem dla wspólnych przedsięwzięć.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Klasyczna franczyza to rodzaj umowy między dwoma podmiotami, gdzie jeden oferuje drugiemu swoją markę, know-how, własność intelektualną i nierzadko również finansowanie w początkowej fazie. Drugi podmiot tworzy na tej podstawie bliźniaczy projekt biznesowy i dzieli się zyskami z działalności. Franczyza społeczna wzorowana jest na tym modelu, ale jej celem jest określony zysk społeczny, a nie tylko finansowy.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Kilka miesięcy intensywnego zespołowego wysiłku i projekt Cafe Mobil Galeria Przedmiotu ruszył ! W Jarosławiu i w Rzeszowie osoby z niepełnosprawnością oferują klientom aromatyczną kawę oraz ciasta z mobilnych kawiarenek. Pojazdy wzbudzają duże zainteresowanie a z uwagi na swój wygląd już zyskały miano "słodziaków":-)) Czytaj więcej>

Rok 2020, Polska. Problemów ze znalezieniem pracy nie mają niepełnosprawni. Podobnie osoby, które opuszczają zakłady karne, chorzy psychicznie i uzależnieni, którzy właśnie kończą terapię. Ba! Nawet migranci, uciekający przed prześladowaniem, znajdują zajęcie dla siebie. Osoby starsze i niesamodzielne mają zapewnioną opiekę, a miasta lśnią czystością. Wszystko to dzięki klauzulom społecznym – pisze Konrad Malec dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Co powinny robić rządy i przedsiębiorstwa społeczne, by ekonomia społeczna rozwijała się i służyła społeczeństwom i gospodarkom – dyskutowali europejscy i krajowi urzędnicy, eksperci ekonomii społecznej i europarlamentarzyści na konferencji kończącej projekt SEN, 28 stycznia w Brukseli. Uczestnicy konferencji kilkakrotnie próbowali odpowiedzieć też na pytanie, czy Komisja Europejska odnowi swoje zainteresowanie ekonomią społeczną. Czytaj więcej>

Międzynarodowa sieć organizacji i instytucji zarządzających Europejskim Funduszem Społecznym Social Entrepreneurship Network opublikowała raport "Policy meets practice - enabling the growth of social entrepreneurship", który zbiera najważniejsze ustalenia sieci dotyczące tego, jak administracja publiczna oraz sektor ekonomii społecznej może efektywnie wspierać rozwój tego ostatniego. Czytaj więcej>

Społecznie odpowiedzialne terytorium, wsparcie samorządów, kooperacja i sieciowanie – te tematy zdominowały II Międzynarodową Wielobranżową Konferencję Przedsiębiorstw Społecznych, która odbyła się w dniach 14-15 listopada 2013 w Łodzi. Czytaj więcej>

Gwarancja godziwych zarobków, szacunek w relacjach handlowych czy odpowiedzialność ekologiczna – to podstawowe przesłanki Sprawiedliwego Handlu, czyli ruchu walczącego z wyzyskiem obywateli Trzeciego Świata. Instytucje zajmujące się promocją tej idei rozrzucone są po całej Polsce, dlatego ich współdziałanie może być utrudnione. Pojawiła się zatem potrzeba zapewnienia im możliwości rozwoju, edukacji i stałej wymiany informacji. Czytaj więcej>

Polscy przedsiębiorcy społeczni, napotykając na bariery w swoich działaniach, często myślą z zazdrością o kolegach i koleżankach z Europy. Ale i na Zachodzie nie wszystko wygląda pięknie. Paulina Wajszczak spisała dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl piętnaście błędów, wyzwań i trudności przed którymi stają często europejscy praktycy ekonomii społecznej na drodze ku tworzeniu użytecznych społecznie, rentownych i rozwojowych przedsiębiorstw. Czytaj więcej>

Problemy finansowe i brak wsparcia, to najczęstsze problemy, z jakimi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa społeczne – Andrzej Krawczyk i Adam Wroczyński z Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych opowiadają, czym jest franczyza społeczna i w jaki sposób może ona pomóc w funkcjonowaniu tego typu podmiotów. Czytaj więcej>

Od marca 2013 przy ulicy Skłodowskiej w Białymstoku działa Kawiarnio-Księgarnia „Spółdzielnia”, która jest efektem partnerskiej współpracy Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jest to druga tego typu inicjatywa w Polsce, która łączy tradycyjną kawiarnię z miejscem, w którym pracę mogą znaleźć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Czytaj więcej>

30 pomysłów, które mogą zmienić europejski rynek pracy, a wśród nich dwie inicjatywy z Warszawy! W grudniu zeszłego roku portal Ekonomiaspoleczna.pl pisał o konkursie Komisji Europejskiej na najlepsze innowacje społeczne. Czas poznać półfinalistów konkursu i być może, poszukać wśród nich inspiracji! Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [>] [>>]