Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Młody Obywatel
Autor: MARKUSZEWSKI ADAM, OŁDAK MAŁGORZATA, ROSTEK BARBARA, SANDOMIERSKA ANNA, WITKOWSKI JĘDRZEJ, ZIĘTKOWSKA JUDYTA, ZYCH ŁUKASZ
Rok wydania: 2011
Słowa kluczowe: SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA | KAPITAŁ SPOŁECZNY | PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | EDUKACJA OBYWATELSKA | PODRĘCZNIK

 

Publikacja pomaga nauczycielom i nauczycielkom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zrealizować z uczniami projekt na rzecz społeczności lokalnej. Materiały, w tym scenariusze lekcji, zostały opracowane w ramach programu Młody Obywatel prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego we współpracy z grupą ds. przygotowania założeń systemu edukacji w zakresie ekonomii społecznej, działającej pod przewodnictwem prof. Ewy Leś w ramach projektu Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Społeczność lokalna, kapitał społeczny, przedsiębiorczość społeczna – to tylko niektóre zagadnienia omówione w książce. Na stronie www.ceo.org.pl można znaleźć dodatkowe informacje o programie z przykładami działań uczniowskich podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej.
Markuszewski Adam, Ołdak Małgorzata, Rostek Barbara, Sandomierska Anna, Witkowski Jędrzej, Ziętkowska Judyta, Zych Łukasz, Młody Obywatel, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2011.
 
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA