Wybór najtańszej oferty nie zawsze oznacza gospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi.
Manifest Ekonomii Społecznej

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Trzeba zacząć od debat z 2004 roku. Na forum Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie pojawiły się pierwsze próby definiowania ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego oraz związanych z tym kwestii prawnych i finansowych, w tym pomocy publicznej. To był czas tworzenia pierwszych regulacji: w obszarze działalności pożytku publicznego, zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych. To już ponad 13 lat... Czytaj więcej>

3 marca odbyło się posiedzenie sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Krzysztof Więckiewicz dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS przedstawili informacje o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w Polsce. Czytaj więcej>

Departament Pożytku Publicznego, w związku z zamiarem rozpoczęcia prac nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych, zaprasza zainteresowanych tą tematyką, a w szczególności spółdzielców socjalnych, o zgłaszanie do 30 kwietnia 2014 konkretnych propozycji rozwiązań oraz zmian ustawowych. Czytaj więcej>

Konferencje mają taką specyfikę, że spotykają się ludzi i rozmawiają. Ale chcielibyśmy uniknąć dyskusji zbyt oderwanych od praktyki - o tym, jak ta praktyka będzie wyglądać na V Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej opowiada Piotr Krośniak, koordynator projektu Ekonomia Społeczna w UNDP i osoba odpowiedzialna za rozwój projektów UNDP w Polsce. Czytaj więcej>

W felietonie poświęconym problemom spółdzielni socjalnych, Cezary Miżejewski przypomniał sylwetkę Jana Wolskiego, działacza spółdzielczego. „Jak zwykle przyjdzie mi się zgodzić z Cezarym, co do wyboru tematu do debaty historycznej. Jan Wolski rzeczywiście jest tu idealnym odniesieniem. Uważam, że wnioski z jego historii są jednak zupełnie inne...” – pisze Piotr Frączak. Czytaj więcej>

Zmiana świadomości jest procesem długotrwałym i nie wystarczy do budowy sprawnego ruchu spółdzielczego. Potrzebna jest również świadoma i sprzyjająca polityka państwa oraz przede wszystkim „wiara i aktywność ludzi, którym chce się chcieć” – pisze Cezary Miżejewski w kolejnym tekście na temat problemów i szans spółdzielczości socjalnej w Polsce. Czytaj więcej>

Czy finansowanie spółdzielni socjalnych ze środków publicznych wspiera rozwój przedsiębiorczości społecznej, czy wręcz przeciwnie? Piotr Frączak polemizuje z Cezarym Miżejewskim. Czytaj więcej>

Spółdzielnia socjalna to coś więcej niż przedsiębiorstwo. Ludzie, którzy zakładają spółdzielnię tworzą przede wszystkim nowe więzi społeczne i etos nowego obywatela - przypomina o tym w piątą rocznicę uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych Cezary Miżejewski. Czytaj więcej>