Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Prezentujemy wszystkie informacje na temat Paktu na rzecz ekonomii społecznej, dokumentu, w którym strona społeczna (przedstawiciele sektora przedsiębiorczości społecznej) chce ustalić z przedstawicielami rządu najważniejsze zadania dla rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Inicjatorem wznowienia w 2012 roku prac nad Paktem na rzecz ekonomii społecznej jest Stała Konferencja Ekonomii Społecznej.

Projekt Paktu

Harmonogram prac nad Paktem >

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Trzeba zacząć od debat z 2004 roku. Na forum Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie pojawiły się pierwsze próby definiowania ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego oraz związanych z tym kwestii prawnych i finansowych, w tym pomocy publicznej. To był czas tworzenia pierwszych regulacji: w obszarze działalności pożytku publicznego, zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych. To już ponad 13 lat... Czytaj więcej>

Projekty ustawy o przedsiębiorczości społecznej oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej zostały omówione spotkaniu Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Zespół rekomendował skierowanie obydwu dokumentów do dalszych prac w ministerstwie pracy, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zespół zaopiniował również pozytywnie Pakt na rzecz ekonomii społecznej przedstawiony przez SKES. Czytaj więcej>

Grupa redakcyjna powołana przez Stałą Komisję Ekonomii Społecznej zakończyła prace nad projektem paktu na rzecz ekonomii społecznej. Zachęcamy państwa do przeczytania i komentowania projektu. Uwagi zbierać będziemy do dnia 12.10, także podczas VI Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, gdzie zamkniemy dokument i przekażemy go na ręce ministra pracy i polityki społecznej, który zobowiązał się monitorować przyjęcie paktu przez stronę rządową. Czytaj więcej>

Ekonomia społeczna jest odpowiedzią na kryzys w Europie. Skupienie się wyłącznie na zysku ekonomicznym wymaga później gaszenia wielkich pożarów – na temat miejsca ekonomii społecznej w polityce państwa oraz Paktu na rzecz ekonomii społecznej z ministrem pracy i polityki społecznej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawia Krzysztof Cibor z portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Czy i dlaczego polska ekonomia społeczna potrzebuje odrębnego programu operacyjnego? Piotr Frączak w kolejnym tekście dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl stara się odpowiedzieć na wątpliwości Pawła Chorążego, dyrektora Departamentu Zarządzania EFS. Czytaj więcej>

Nikt nie interesuje się tym, co w ramach projektów zostało osiągnięte. A to właśnie rezultat jest tym, o co chodzi nam wszystkim. Więc dlaczego nie skupić się na nim? Są na to sposoby i narzędzia, które można zastosować - pisze Piotr Krośniak z UNDP dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

Wiosenne ożywienie tak potrzebne nam wszystkim, pojawiło się również w ekonomii społecznej. Do tego trwa nie dwa tygodnie, ale już dłuższy czas. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć, czego potrzebuje polska ekonomia społeczna do dalszego rozwoju, w jakim stopniu może jej pomóc planowany Pakt, a na ile rozwiązań trzeba szukać zupełnie gdzie indziej - pisze Cezary Miżejewski dla portalu ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

11 i 12 października 2012 roku spotykamy się w Krakowie na szóstych już Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej. Zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w konferencji! Rekrutacja zakończy się 28 września o godzinie 18 a ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu otrzymają państwo mailem najpóźniej 4 października. Czytaj więcej>

Poszukując źródeł kapitału dla podmiotów ekonomii społecznej, coraz częściej wskazuje się na rolę banków spółdzielczych. Czy ich spółdzielczy charakter rzeczywiście czyni je naturalnym partnerem dla przedsiębiorstw społecznych? I czy jest dla nich miejsce w Pakcie na rzecz Ekonomii Społecznej? Czytaj więcej>

Kogo włączać w proces redagowania umowy społecznej, na jakim etapie, o czym napisać w pakcie i jak monitorować jego wykonanie – w naszej dyskusji o planowanym Pakcie na rzecz ekonomii społecznej, nad którym prace zostały wznowione z inicjatywy Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, nadszedł czas na przyjrzenie się zagranicznym praktykom. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [>] [>>]