Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Wszystkie artykuły na temat nowego okresu programowania 2014-2020 i miejsca ekonomii społecznej w funduszach europejskich i programach operacyjnych.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Informacja dotycząca wyboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” Czytaj więcej>

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza 22 i 27 lipca na spotkania dotyczące działania 2.6 "Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych" w II Osi proprytetowej, Priotytet 9i Czytaj więcej>

Komplementarność, przepływ informacji, partnerstwo, lokalność, preferencje dla podmiotów ekonomii społecznej, dążenie do deinstytucjonalizacji instytucji pomocowych. Według mnie są to najlepsze wytyczne, na jakie jest nas stać – pisze Agnieszka Deja dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

28 maja 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Czytaj więcej>

Przedsiębiorstwa społeczne wciąż cierpią na trudny dostęp do kapitału. Unijny program EPMF niestety tego problemu nie rozwiązuje. Czytaj więcej>

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów i innych organizacji oraz instytucji, działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej, na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 10 czerwca 2015 w Bielsku-Białej. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: kwidzyński, nowodworski, sztumski, malborski, gdański, tczewski, starogardzki, kartuski, wejherowski, pucki, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot. do udziału w szkoleniach pt: "Logika projektu w nowej perspektywie 2014-2020" Czytaj więcej>

Regionalny program operacyjny dla Podkarpacia w nowej perspektywie finansowej jest postrzegany przez podmioty ekonomii społecznej jako wielka szansa – trampolina, dzięki której w sektorze zagości nowa jakość, a przedsiębiorstwa społeczne nabiorą wiatru w żagle. Brzmi dobrze, prawie jak bajka – pisze Łukasz Michalik dla portalu Rynekpracy.org. Czytaj więcej>

W województwie mazowieckim podmioty ekonomii społecznej z niecierpliwością czekają na ogłoszenie konkursów w Regionalnym Programie Operacyjnym. Te zapowiadane są dopiero na trzeci lub czwarty kwartał 2015 roku. Wtedy właściwie okaże się, na ile zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej będą realizowane w tym regionie – pisze Magda Dobranowska-Wittels dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Rząd przyjął uchwałę dotyczącą planu działań na rzecz zatrudnienia. W ciągu 3 lat realizacji program ma kosztować 29.915.297 tys. zł, z czego 26.652.737 tys. zł to środki krajowe. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [>] [>>]