Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Z punktu widzenia sektora istotna jest obecność ekonomii społecznej w strategicznych dokumentach rządowych (strategii długookresowej, średniookresowej i strategiach horyzontalnych). Na ten temat, jak również na temat Długofalowej Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej poczytać można w tym dziale portalu ekonomiaspoleczna.pl

ARTYKUŁY Z KATEGORII

8 października 2015 r. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki społecznej powołał członków KKRES. Czytaj więcej>

Do 10 lipca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czeka na uwagi dotyczące RPES Czytaj więcej>

18 maja w MPiPS odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące założeń RPES. To kolejne działania przewidziane Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Czytaj więcej>

W województwie mazowieckim podmioty ekonomii społecznej z niecierpliwością czekają na ogłoszenie konkursów w Regionalnym Programie Operacyjnym. Te zapowiadane są dopiero na trzeci lub czwarty kwartał 2015 roku. Wtedy właściwie okaże się, na ile zapisy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej będą realizowane w tym regionie – pisze Magda Dobranowska-Wittels dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Rusza nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który będzie społeczno-rządowym ciałem koordynującym działania na rzecz ekonomii społecznej na poziomach regionalnym i krajowym. Nabór trwa do 10 kwietnia 2015. Czytaj więcej>

Rząd przyjął uchwałę dotyczącą planu działań na rzecz zatrudnienia. W ciągu 3 lat realizacji program ma kosztować 29.915.297 tys. zł, z czego 26.652.737 tys. zł to środki krajowe. Czytaj więcej>

Rada Działalności Pożytku Publicznego nie uwzględniła protestu wyborczego w sprawie wyników głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), chociaż podkreśliła, że wybory te odbyły się z naruszeniem intencji ordynacji wyborczej. Tym samym zatwierdzone zostały wyniki głosowania, które znane były od grudnia 2014 r. Czytaj więcej>

Co powinny robić rządy i przedsiębiorstwa społeczne, by ekonomia społeczna rozwijała się i służyła społeczeństwom i gospodarkom – dyskutowali europejscy i krajowi urzędnicy, eksperci ekonomii społecznej i europarlamentarzyści na konferencji kończącej projekt SEN, 28 stycznia w Brukseli. Uczestnicy konferencji kilkakrotnie próbowali odpowiedzieć też na pytanie, czy Komisja Europejska odnowi swoje zainteresowanie ekonomią społeczną. Czytaj więcej>

Międzynarodowa sieć organizacji i instytucji zarządzających Europejskim Funduszem Społecznym Social Entrepreneurship Network opublikowała raport "Policy meets practice - enabling the growth of social entrepreneurship", który zbiera najważniejsze ustalenia sieci dotyczące tego, jak administracja publiczna oraz sektor ekonomii społecznej może efektywnie wspierać rozwój tego ostatniego. Czytaj więcej>

Liczby to nie jest sprawa prosta. Często budzą opór, niechęć, nieufność. Bo przecież tak często dają fragmentaryczny obraz, są niewłaściwie dobrane, nie oddają naszych szerszych, bardziej ambitnych celów – piszą Piotr Stronkowski i Zofia Rutkowska o sesji tematycznej VIII OSES. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]