Ekonomia społeczna nie jest własnością żadnego politycznego stronnictwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Prawne uwarunkowania współpracy samorządów i organizacji pozarządowych
Autor: KLUCZYŃSKA J., GUĆ M., GOSK I., SIENICKA A.
Rok wydania: 2009
Słowa kluczowe: SAMORZĄD | NGO | PRAWO | WSPÓŁPRACA

Przewodnik po prawnych aspektach możliwości współpracy sektora samorządowego z pozarządowym jest częścią publikacji pt."Budowanie współpracy w społeczności lokalnej", wydanej w ramach projektu "Moja Polis - interaktywny system monitoringu partnerstwa lokalnego i rozwoju aktywnych form społeczności lokalnych". Znajdziemy tutaj kompleksowy przegląd aktów prawnych, które regulują współpracę ngo i władz lokalnych. Ponadto publikacja przedstawia katalog form, jakie może przybrać współpraca między tymi sektorami. Autorzy dają też kilka cennych wskazówek jak dbać o dobrą jakość relacji między samorządowcami, a społecznikami.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA