Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

Fundusz Współpracy ogłasza nabór na szkolenie doradców biznesowych OWES
FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
aktualizacja: 09.12.2014
Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie, którego celem jest przygotowanie doradców OWES do spełnienia standardu doradztwa biznesowego wymaganego Systemem AKSES – standardy realizacji usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Pierwsze zajęcia planowane są w dniu: 12/13 stycznia 2015 w Warszawie.

Celem wsparcia, które będzie świadczone doradcom OWES, jest przygotowanie OWES do spełnienia standardów doradztwa biznesowego i uzyskania akredytacji. Obecny program wsparcia będzie miał formę szkoleń specjalistycznych z zakresu biznesu, instrumentów finansowych i marketingu. Bazował będzie na poprzedniej wersji programu podnoszenia kompetencji doradczych OWES realizowanej w latach 2012/2013 ale będzie adaptowany do wymogów opisanych w nowej wersji standardów AKSES.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców biznesowych:

  • OWES, które planują poddać się procesowi akredytacji,
  • zgłoszeni przez OWES doradcy biznesowi nie uczestniczyli dotychczas w programie podnoszenia kompetencji.

Na rozpoczęcie i na zakończenie cyklu planuje się przeprowadzenie testu kompetencji. Na zakończenie planuje się również przeprowadzenie egzaminu końcowego. Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach warsztatowych, testach oraz egzaminie końcowym. Z uczestnikiem zostanie podpisana umowa warunkująca uczestnictwo w programie podnoszenia kompetencji. Szkolenia realizowane będą Warszawie w formie 8 dwudniowych zjazdów, w okresie od stycznia 2015 roku do czerwca 2015 roku.

Każdy uczestnik otrzyma 128 godzin dydaktycznych bezpłatnego szkolenia, podręcznik doradcy biznesowego oraz zaświadczenie dokumentujące udział w programie podnoszenia kompetencji lub dyplom doradcy, w zależności od wyników egzaminu końcowego. Podczas szkolenia Fundacja zapewnia nocleg oraz wyżywienie. Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu. Pierwsze zajęcia planowane są w dniu 12/13 stycznia 2015 w Warszawie. Liczba miejsc ograniczona do 20.

Program realizowany jest w ramach Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie i podpisanie formularza rekrutacyjnego oraz odesłanie go najpóźniej do 15 grudnia 2014 r. do Fundacji Fundusz Współpracy na .

Źródło: Fundacja Fundusz Współpracy
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ