Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

Bałtowski Park Jurajski (Bałtów)
aktualizacja: 25.01.2011

Park Jurajski w Bałtowie (fot. Mikołaj Grynberg) />/

Bałtowski Park Jurajski to jeden z najbardziej sugestywnych polskich przykładów dobrych praktyk w zakresie inicjatyw lokalnych, partnerstwa i przedsiębiorczości społecznej. Polecamy kolejny zeszyt Atlasu Dobrych Praktyk ekonomii społecznej.

– Pokazaliśmy, że dzięki wspólnemu działaniu władz, organizacji pozarządowych i zwykłych ludzi można zmienić świat wokół siebie – mówi Jarosław Kuba ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”. I rzeczywiście, Bałtów udowadnia, że współpraca czyni cuda.

Działalność: Tworzenie i promowanie oferty turystycznej wokół Bałtowskiego Parku Jurajskiego, działalność agroturystyczna.

Pobierz plik z opisem dobrej praktyki >

Przejdź do spisu treści Atlasu Dobrych Praktyk 2010>

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA