Środowisko biznesu nie ma powodu, aby traktować ekonomię społeczną, jako źródło zagrożeń, przeciwnie – może być ona uzupełnieniem jego własnych działań i partnerem dla wspólnych przedsięwzięć.
Manifest Ekonomii Społecznej

Zewnętrzne finansowanie podmiotów ekonomii społecznej
Rok wydania: 2009
Słowa kluczowe: EKONOMIA SPOŁECZNE | FINANSOWANIE | FUNDUSZ PRACY | PO KL |
Książka poświęcona analizie dostępnych dla podmiotów ekonomii społecznej źródeł finansowania działalności.

Autorzy skupiają się na przedstawieniu możliwości finansowana działań PES w ramach Funduszu Pracy; Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Przedstawiają również podział środków ze względu na ich pochodzenie – środki samorządowe i państwowe oraz środki unijne. Prezentują sposoby wykorzystania środków w działalności organizacji pozarządowych, według ich potrzeb (Środki finansowe na wynagrodzenia personelu i członków organizacji; Środki finansowe na inwestycje – sprzętowe i lokalowe; Środki finansowe na bieżącą działalność). Publikacja zawiera również obszerny katalog stron internetowych i adresów przydatnych w poszukiwaniu środków finansowych na działalność NGO.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ