Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – biuletyn FISE
Autor: PIOTROWSKI B.
Rok wydania: 2010
Słowa kluczowe: NIEPEŁNOSPRAWNI | ZATRUDNIENIE | PFRON
Opracowanie zajmuje się kwestią zatrudnienia osób niepełnosprawnych i rolą pracy jako elementu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Biuletyn przedstawia sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce – poziom aktywności zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, strukturę zatrudnienia, a także dane na temat bezrobocia osób niepełnosprawnych. Ponadto w teksie zawarto informacje na temat przyczyn bierności zawodowej osób niepełnosprawnych, rehabilitacji zawodowej oraz udziału PFRON w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Biuletyn został przygotowany na potrzeby portalu Bezrobocie.org.pl.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA