Środowisko biznesu nie ma powodu, aby traktować ekonomię społeczną, jako źródło zagrożeń, przeciwnie – może być ona uzupełnieniem jego własnych działań i partnerem dla wspólnych przedsięwzięć.
Manifest Ekonomii Społecznej

Rewitalizacja – biuletyn FISE
Autor: KOCZANOWICZ-CHONDZYŃSKA J.
Rok wydania: 2009
Słowa kluczowe: REWITALIZACJA | NGO | SOUTH BANK | KREUZBERG | COIN STREET COMMUNITY BUILDERS | FORTECZNY PARK KULTURY | MIASTO TKACZY
Degradacja społeczna i fizyczna całych dzielnic jest problemem, z którym boryka się większość miast. Zniszczone elewacje i fatalny stan techniczny budynków idą w parze z wysoką przestępczością, biedą i bezrobociem.

Dzielnice biedy są nierzadko niewinną ofiarą załamania się lokalnej struktury gospodarczej. Ośrodki produkcji, które dawały zatrudnienie lokalnej społeczności przenoszą się do innych miast lub upadają. W latach 80. ubiegłego wieku Niemcy i Wielka Brytania rozpoczęły pionierskie projekty ożywiania zdegradowanych terenów. Lokalne władze wspólnie z mieszkańcami tworzyły plany rewitalizacji społeczno-gospodarczej całych kwartałów.

Kilka lat temu idea rewitalizacji zawitała również do Polski, stając się nie lada wyzwaniem dla lokalnych władz, organizacji pozarządowych i mieszkańców zaniedbanych dzielnic. Niniejsza publikacja prezentuje polskie i zagraniczne przykłady dobrych praktyk. Przeczytamy w niej o rewitalizacji berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. Dowiemy się jak wspólnota mieszkańców Południowego Brzegu Tamizy (Coin Street Community Builders) stawiła czoła deweloperom i uratowała swoją dzielnicę przed zniszczeniem. Wśród polskich projektów znalazły się: rewitalizacja kompleksu fortec w Srebrnej Górze i Miasto Tkaczy w Zgierzu. Biuletyn powstał na potrzeby portalu Bezrobocie.org.pl.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA