Ekonomia społeczna nie zmusza do wyboru między wolnością a solidarnością. W istocie wskazuje na to, że prawdziwa solidarność bierze się właśnie z wolności, i jako taka nie da się zadekretować.
Manifest Ekonomii Społecznej

Prawa autorskie
aktualizacja: 23.12.2009
Wszystkie artykuły, zdjęcia i inne materiały publikowane w portalu ekonomia społeczna chronione są prawami autorskimi. Przedruk lub inne użycie całości bądź części publikowanych u nas materiałów wymaga wcześniejszej zgody właścicieli praw autorskich. Aby ją uzyskać - należy skontaktować się z redakcją portalu.

Jednym z najważniejszych celów portalu ekonomiaspoleczna.pl jest szerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej, spółdzielczości, aktywnej polityki rynku pracy oraz innowacji społecznych. Dlatego z chęcią udostępniamy nasze materiały, w szczególności artykuły teoretyczne, reportaże, wywiady, publicystykę i opisy dobrych praktyk do publikacji w innych mediach (zarówno elektronicznych jak i tradycyjnych) o celach zbieżnych z naszymi. 

Niemniej wszystkie materiały publikowane na naszych stronach są bezwzględnie chronione prawami autorskimi. Dlatego przedruk lub inne użycie całości bądź części publikowanych u nas materiałów wymaga wcześniejszej zgody właścicieli praw autorskich. Aby ją uzyskać - należy skontaktować się z i poinformować nas o tym w jakim celu i na jakich zasadach chcą Państwo wykorzystać nasze materiały.

Jeżeli uznamy, że przedruk lub wykorzystanie materiałów służą naszym celom, udzielimy zgody. Najczęściej zgoda ta zakłada, że osoba wykorzystująca nasze materiały:

- nie może używać ich do celów komercyjnych (w tym pobierać za nie opłaty również w ramach odpłatnej działalności statutowej),

- nie może ich w żaden sposób zmieniać, redagować, skracać, tłumaczyć i wytwarzać innych dzieł zależnych bez naszej zgody,

- publikując materiał musi podpisać go imieniem i nazwiskiem autora, nazwą portalu, nazwą projektu w ramach którego powstał oraz - w przypadku publikacji w internecie - linkiem do portalu ekonomiaspoleczna.pl.

UWAGA: publikacja naszych materiałów w całości lub w części, nawet z zachowaniem powyższych zasad, ale bez uzyskania naszej zgody jest złamaniem obowiązującego w Polsce prawa!

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA