Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

POMOC SPOŁECZNA

15 sierpnia 2003 wejdzie w życie ustawa o zatrudnieniu socjalnym, określająca zasady zatrudniania osób, które z różnych powodów znajdują się na marginesie życia społecznego i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie same zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA | ŚWIĘTOKRZYSKIE

Organizacje skupione w 'Ogólnopolskiej Konfederacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego' przyjęły nową nazwę i powołały Związek Stowarzyszeń i Fundacji o nazwie 'Ogólnopolska Konfederacja Pracodawców Socjalnych'. Poniżej publikujemy list, jaki w imieniu Konfederacji został wystosowany do wicepremiera Jerzego Hausnera. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

We wtorek (22 kwietnia 2003) Sejm uchwalił ustawę o zatrudnieniu socjalnym. Celem ustawy jest stworzenie możliwości powrotu do społeczeństwa ludziom o trudnej sytuacji życiowej. Będą to przede wszystkim bezdomni, uzależnieni od alkoholu i narkotyków, byli więźniowie i uchodźcy oraz długotrwale bezrobotni. Autorzy ustawy uważają, że aktywacja zawodowa i motywacja do godnego życia może wyprowadzić tych ludzi na prostą. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

23 stycznia 2003 na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym (projekt wpłynął do Sejmu 15 października 2002). Projekt referowała Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Jolanta Banach. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zatrudnienu socjalnym w sejmowej Komisji Polityki Społecznej odbędzie się 23 stycznia 2003. W posiedzeniu Komisji wezmą udział organizacje pozarządowe skupione w Ogólnopolskiej Konfederacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego. We wtorek, 14 stycznia 2003 członkowie Konferderacji spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

Projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym wywołał wśród naszych czytelników wiele kontrowersji. Pojawiały się głosy za i przeciw. O zarzutach wobec projektu, jego wadach i zaletach redakcja ngo.pl rozmawia z Anną Machalicą-Pułtorak, prezes Stowarzyszenia 'Otwarte Drzwi', przedstawicielką Ogólnopolskiej Konfederacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego. Czytaj więcej>

MAZOWIECKIE | POMOC SPOŁECZNA

O możliwościach i ograniczeniach rozwijania w Polsce przedsiębiorczości grup społecznie i ekonomicznie marginalizowanych dyskutowano podczas seminarium zorganizowanego 15 listopada 2002 przez Instytut Spraw Publicznych. Seminarium tym rozpoczęto projekt ISP pt.: 'Rola służb społecznych w stymulowaniu przedsiębiorczości'. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

Poniżej przedstawiamy referat przygotowany na konferencję (której patronowali Minister Pracy i Polityki Społecznej, prof. Jerzy Hausner i Prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny), poświęcony europejskim doświadczeniom w sprawie zatrudnienia socjalnego na przykładzie Włoch i Finlandii. Tekst ten może stanowić istotny wkład do dyskusji na temat projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA | UNIA EUROPEJSKA

W dniach 24 - 25 października 2002 w Pradze odbyła się konferencja pt. 'Konieczność rozwijania gospodarki społecznej w poszerzonej Unii Europejskiej'. Kilku premierów rządów, dziesięciu ministrów pracy i polityki społecznej oraz około 700 uczestników z 25 krajów europejskich - członkowskich i kandydujących - m.in. z Czech, Polski, Bułgarii, Estonii, Litwy, Słowenii, Węgier poznawało teorię i praktykę europejską w zakresie ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

W ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Celem tej ustawy jest powstanie swoistego pomostu pomiędzy pasywną pomocą społeczną a rynkiem pracy, rządzącym się zasadą konkurencji. Ma ona pomóc przede wszystkim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [827] [828] [829] [830] [831] [>] [>>]