Przedsiębiorczość nie polega bynajmniej na pogoni za zyskiem, ale na skłonności i umiejętności do aktywnego odnoszenie się do otaczającej rzeczywistości, orientacji na skuteczne pokonywanie wyzwań w oparciu o dostępne zasoby.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

POMOC SPOŁECZNA

'Nie będę oryginalny twierdząc, że potrzebna jest nowa ustawa o pomocy społecznej. Nie będę też oryginalny twierdząc, że ustawa przygotowana przez Rząd nie jest nową ustawą, ale w istocie zabiegiem zmierzającym do utrwalenia rozwiązań obecnie obowiązujących' - pisze Kuba Wygnański, odpowiadając na apel grupy roboczej przy RDPP o zgłaszanie uwag dotyczących ustawy o pomocy społecznej. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

Zatrudnienie socjalne i przedsiębiorczość społeczna były tematami polsko – austriackiego seminarium zorganizowanego 5 grudnia 2003 roku przez Collegium Civitas, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Gościem specjalnym był dr Rainer Loidl – Keil z austriackiego Uniwersytetu Linz. Czytaj więcej>

FUNDUSZE STRUKTURALNE | POMOC SPOŁECZNA | UNIA EUROPEJSKA

W dniach 27-28 października w Mediolanie odbyła się konferencja pt. 'Rozwój zasobów ludzkich dla integracji społecznej i konkurencyjności'. Wiceminister gospodarki i pracy Marek Szczepański uczestniczył w konferencji z ramienia polskiego rządu. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA | UNIA EUROPEJSKA

18 grudnia 2003 dojdzie do podpisania Wspólnego Memorandum dotyczącego Reintegracji Społecznej (Joint Inclusion Memorandum – JIM) pomiędzy Komisją Europejską a każdym z państw przystępujących do Unii Europejskiej. JIM jest dokumentem, który ma pozwolić na ocenę zjawiska wykluczenia społecznego w danym kraju oraz określenie, na ile polityka prowadzona przez administrację jest do tego dostosowana. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

15 sierpnia 2003 wejdzie w życie ustawa o zatrudnieniu socjalnym, określająca zasady zatrudniania osób, które z różnych powodów znajdują się na marginesie życia społecznego i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie same zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA | ŚWIĘTOKRZYSKIE

Organizacje skupione w 'Ogólnopolskiej Konfederacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego' przyjęły nową nazwę i powołały Związek Stowarzyszeń i Fundacji o nazwie 'Ogólnopolska Konfederacja Pracodawców Socjalnych'. Poniżej publikujemy list, jaki w imieniu Konfederacji został wystosowany do wicepremiera Jerzego Hausnera. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

We wtorek (22 kwietnia 2003) Sejm uchwalił ustawę o zatrudnieniu socjalnym. Celem ustawy jest stworzenie możliwości powrotu do społeczeństwa ludziom o trudnej sytuacji życiowej. Będą to przede wszystkim bezdomni, uzależnieni od alkoholu i narkotyków, byli więźniowie i uchodźcy oraz długotrwale bezrobotni. Autorzy ustawy uważają, że aktywacja zawodowa i motywacja do godnego życia może wyprowadzić tych ludzi na prostą. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

23 stycznia 2003 na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zatrudnieniu socjalnym (projekt wpłynął do Sejmu 15 października 2002). Projekt referowała Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Jolanta Banach. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zatrudnienu socjalnym w sejmowej Komisji Polityki Społecznej odbędzie się 23 stycznia 2003. W posiedzeniu Komisji wezmą udział organizacje pozarządowe skupione w Ogólnopolskiej Konfederacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego. We wtorek, 14 stycznia 2003 członkowie Konferderacji spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

Projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym wywołał wśród naszych czytelników wiele kontrowersji. Pojawiały się głosy za i przeciw. O zarzutach wobec projektu, jego wadach i zaletach redakcja ngo.pl rozmawia z Anną Machalicą-Pułtorak, prezes Stowarzyszenia 'Otwarte Drzwi', przedstawicielką Ogólnopolskiej Konfederacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [827] [828] [829] [830] [831] [>] [>>]