Przedsiębiorczość nie polega bynajmniej na pogoni za zyskiem, ale na skłonności i umiejętności do aktywnego odnoszenie się do otaczającej rzeczywistości, orientacji na skuteczne pokonywanie wyzwań w oparciu o dostępne zasoby.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

PODLASKIE

Troje przedstawicieli województwa podlaskiego weźmie udział w spotkaniu CEE Citizens Network w Bułgarii. Czytaj więcej>

UNIA EUROPEJSKA

Polska jest członkiem programu LEED, realizowanego przez OECD. W ramach tego programu w grudniu 2003 w Trento we Włoszech powstało Centrum Rozwoju Lokalnego, którego oferta jest skierowana do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W listopadzie i grudniu tego roku w Trento organizowane będą trzy, tygodniowe seminaria: Czytaj więcej>

DOLNOŚLĄSKIE | MAZOWIECKIE | POMOC SPOŁECZNA

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizator programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Bezrobocie --> co robić" zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Akademia Outplacementu", którego celem jest budowanie umiejętności wykorzystania metody outplacementu w realizacji projektów dla osób zwalnianych, długotrwale bezrobotnych i młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

Firma Danone w ramach strategii odpowiedzialności społecznej, we współpracy z Caritas Polska, Federacją Polskich Banków Żywności oraz Polską Akcją Humanitarną rozpoczęła drugą edycję Programu „Podziel się posiłkiem!”, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemu niedożywienia dzieci w Polsce. W ramach akcji odbędzie się konferencja pt. "Niedożywienie dzieci w Polsce. Proponowane rozwiązania" oraz Wielka Zbiórka Żywności - Dzień "Podziel się Posiłkiem!", uruchomiony zostanie Program Grantowy firmy Danone pt. "Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!", Zakończeniem akcji będzie wsparcie ogólnopolskiej Wigilii w placówkach Caritas. Czytaj więcej>

FUNDUSZE STRUKTURALNE | POŻYTEK PUBLICZNY

Wczoraj 31 sierpnia 2004 roku minął termin składania wniosków do pierwszego etapu Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Kto nie zdążył, nie ma już szans na zgłoszenie projektu w tej rundzie. Ale pomimo że nabór wniosków się zakończył, spodziewać się można, iż pojawią się nowe problemy i niejasności, związane z realizacją naczelnych zasad Equal. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

Ministerstwo Polityki Społecznej wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Pracy ogłasza konkurs „Promocja ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych jako formy przeciwdziałania bezrobociu”. W konkursie mogą brać udział m.in. organizacje i związki spółdzielcze, szkoły wyższe i instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze) oraz konsorcja utworzone przez organizacje pozarządowe, spółdzielcze oraz związki spółdzielcze. Termin zgłaszania wniosków do 30 września 2004 roku. Czytaj więcej>

MAŁOPOLSKIE | POMOC SPOŁECZNA | UNIA EUROPEJSKA

W dniach 28 - 29 października 2004 w Krakowie odbędzie się Druga Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej. Spotka się na niej ponad tysiąc uczestników z rozszerzonej Europy oraz nowych krajów kandydujących do UE: partnerzy społeczni, przedstawiciele organizacji ekonomii społecznej, dziennikarze, oficjele z instytucji europejskich, ministrowie odpowiedzialni za ekonomię społeczną i in. Podejmowane będą takie tematy jak: tworzenie funduszu rozwoju ekonomii społecznej, odpowiednie działania prawne, banki spółdzielcze i rozwój wsi oraz zrównoważony rozwój regionalny. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września (po tym terminie wzrastają koszty uczestnictwa). Koszt uczestnictwa: 250 zł (studenci), 700 zł (przedstawiciele spółdzielni, NGOs), 900 zł (władze lokalne) 1900 zł (władze lokalne powyżej 25 tys. mieszkańców, organizacje spoza sektora ekonomii społecznej). Czytaj więcej>

FUNDUSZE STRUKTURALNE | UNIA EUROPEJSKA

Wszystkich ślęczących nad przygotowaniem wniosku do Equal zmroziła wiadomość o konieczności szczególnych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia ewentualnie otrzymanych pieniędzy. A wydawało się, że życie może być piękne. Oto program, z którego można dostać duże środki finansowe bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Oto program, z którego mogą być finansowane nowatorskie, innowacyjne przedsięwzięcia. Oto program, w którym na równych prawach mogą występować instytucje publiczne, prywatne, ośrodki akademickie i ... organizacje pozarządowe. Radość nie trwała długo. Środki finansowe, owszem duże, ale ... No właśnie. Na tym idyllicznym obrazku pojawiła się ostatnio rysa. Komentarze, którymi uważni czytelnicy portalu opatrzyli wiadomość "Niespodzianka dla projektodawców Equal" pokazuje jak jest ona głęboka. Czy jest jednak jakieś pole manewru? Żeby rozwiać wątpliwości, ustalić fakty, zwykle najlepiej pytać u źródła. Czytaj więcej>

FUNDUSZE STRUKTURALNE | UNIA EUROPEJSKA

Poniżej publikujemy informacje Fundacji "Fundusz Współpracy" dla projektodawców. Czytaj więcej>

FUNDUSZE STRUKTURALNE | UNIA EUROPEJSKA

Czy wszyscy projektodawcy do programu Equal zdają sobie sprawę z faktu, że – zgodnie z zasadami wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – będą musieli zabezpieczyć umowę o realizację projektu, czyli na przykład wystawić weksel in blanco na kwotę równą wartości tzw. działania (pierwszego etapu projektu). Dodatkowo obowiązkowym poręczeniem jest kosztowny akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Takiej informacji – do dzisiaj (20.08.2004), do godziny 15.00 – nie można było znaleźć na żadnej stronie, poświęconej programowi Equal. Dopiero teraz – na 10 dni przed terminem składania projektów – instytucja odpowiedzialna za wdrażanie tego programu w Polsce, czyli Fundusz Współpracy, upubliczniła wzór umowy z projektodawcami. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [824] [825] [826] [827] [828] ... [>] [>>]