Groźne byłoby zredukowanie ekonomii społecznej do zagadnień czysto socjalnych. Ekonomia społeczna dotyczy w równym stopniu zagadnień gospodarki czy rozwoju regionalnego.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

FUNDUSZE STRUKTURALNE | UNIA EUROPEJSKA

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wydał opinię (z inicjatywy własnej) w sprawie: Integracja regionalna a rozwój zrównoważony; przyjął ją w czerwcu 2004 roku. Czytaj więcej>

MAZOWIECKIE | POMOC SPOŁECZNA

Fundacja MULTUM IN PARVO zaprasza na szkolenie pt.'Firma socjalna jako metoda rozwiązywania problemów długotrwałego bezrobocia' dla osób zainteresowanych problemem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, bądź długotrwale bezrobotnych. Szkolenie odbędzie się 7 września 2004 w Józefowie k. Warszawy. Koszt uczestnictwa wynosi 180 zł. Czytaj więcej>

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje projekt, odpowiadający wymogom UE, rad pracowników, które będą powoływane w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 20 osób (w UE jest to 50 osób). Pracodawca miałby informować je o ważnych sprawach i konsultować z nimi swe decyzje. To krok w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, które nie powinno być zredukowane do organizacji non profit – twierdzi dziennikarz GW, Rafał Kalukin. Witold Gadomski, z tej samej gazety, twierdzi, że to czysty absurd, pomysł groźny dla – i tak znajdujących się w niełatwej sytuacji – przedsiębiorstw. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

3 sierpnia 2004 podczas posiedzenia Rady Ministrów przyjęta została Narodowa Strategia Integracji Społecznej wraz z informacją o działaniach wynikających z przyjęcia NSIS. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA | POMORSKIE

Do udziału w projekcie '12 odważnych ludzi...', koordynowanym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, zgłosiło się 120 chętnych osób. Organizatorzy planowali wybrać 60 osób, ostatecznie jednak Rada Konsultacyjna zakwalifikowała 76 osób z całego trójmiasta. Zwiększy się także liczba beneficjentów. Czytaj więcej>

FUNDUSZE STRUKTURALNE | POMOC SPOŁECZNA

O pięć dni Ministerstwo Polityki Społecznej przedłużyło termin nadsyłania sugestii i komentarzy do Krajowego Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006. Czytaj więcej>

FUNDUSZE STRUKTURALNE | POMOC SPOŁECZNA

Tylko do 30 lipca 2004 roku można jeszcze przesyłać uwagi do Krajowego Planu Działania na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004 - 2006. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA | POMORSKIE

21 lipca 2004 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla osób, do których skierowany jest projekt '12 odważnych ludzi…. Pojawiło się blisko 150 osób bezdomnych, osób zagrożonych bezdomnością i długotrwale bezrobotnych. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele władz lokalnych. Czytaj więcej>

Rozpoczęły się przygotowania do V Światowego Forum Społecznego, które odbędzie się w dniach 26 – 31 stycznia 2005 roku w brazylijskim Porto Alegre. Propozycje tematów Forum można zgłaszać do 30 lipca poprzez kwestionariusz internetowy. Czytaj więcej>

POMOC SPOŁECZNA

Fundacja Wspomagania Wsi, Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP oraz Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają kolejną edycję konkursu grantowego realizowanego we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców pt. 'Nasz sposób na biedę na wsi', czyli... Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [824] [825] [826] [827] [828] ... [>] [>>]