Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

MAŁOPOLSKIE

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza organizacje pozarządowe (oraz podmioty reintegracyjne) z Małopolski do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach oferty Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Szeroka oferta bezpłatnej współpracy jest skierowana do organizacji, które posiadają siedzibę na terenie Krakowa oraz powiatów bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego. Czytaj więcej>

PODLASKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenie „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w Białymstoku. Czytaj więcej>

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2018 r. Termin składania ofert mija 6 czerwca 2018 r. Czytaj więcej>

W dniach 12 i 13 czerwca 2018 w ramach projektu partnerskiego „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” odbędzie się II Ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5. Czytaj więcej>

Spółdzielnia Socjalna Fiord Team właśnie ruszyła ze swoją ofertą. Fiord Team działa na polu edukacji ekologicznej, jeździectwa, hipoterapii, integracji. Spółdzielnia zaprasza do zapoznania się ze stroną internetową www.fiordteam.pl oraz z działaniami, które obecnie prowadzi na rzecz dzieci i młodzieży, w tym z niepełnosprawnościami. Czytaj więcej>

ŁÓDZKIE

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na bezpłatne doradztwo grupowe dotyczące usług specjalistycznych (projektowanie stron www, projektowanie i wydruk materiałów graficznych) dla podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie odbędzie się 23 maja 2018 r. w Łodzi w godz. 15-18. Czytaj więcej>

Inkubator "Małe Wielkie Zmiany" poszukuje osób, organizacji i instytucji, które chcą przełamywać bariery, z jakimi spotykają się różne grupy osób oddalonych od rynku pracy. Dzięki grantom o średniej wartości 43 tys. zł oraz wsparciu specjalistów można wprowadzić w życie zupełnie nowe pomysły. Czytaj więcej>

Jest jeszcze szansa na złożenie aplikacji bądź rekomendacji w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018! Na zgłoszenia czekamy do najbliższego piątku (11 maja)! Czytaj więcej>

Bazując na doświadczeniu współpracy z 13 000 przedsiębiorców społecznych na całym świecie, NESsT opracował narzędzie Idea2Entrepreneur Talent Tool, wspierające ocenę zdolności przedsiębiorcy do prowadzenia biznesu. Wypełnij ankietę, podziel się wynikami ze swoim mentorem i opracuj plan rozwoju kluczowych kompetencji: Czytaj więcej>

Zapraszamy na kolejne spotkanie dotyczące działalności Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i realizowanych przez nas projektów. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]