Bezwzględnie konieczne jest zbudowanie relacji prawdziwie partnerskich, w których strony zachowują swoją odrębną tożsamość i jednocześnie uznają wzajemność zobowiązań.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Do 100 tys. zł i do 500 tys. złotych – na taką pożyczkę mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Projekt – na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Czytaj więcej>

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne”. Termin potrwa od 31 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. Czytaj więcej>

LUBUSKIE

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne na spotkanie „Lubuski Klaster Przedsiębiorstw Społecznych”, które odbędzie się 14 grudnia o godz. 10.00 w Zielonej Górze. Czytaj więcej>

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku zaprasza do e-learningu “CO-OP!: Social cooperatives as a tool for youth employment”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+. Kurs jest dostępny bezpłatnie na otwartej licencji CC BY 3.0. Czytaj więcej>

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w planowanych, bezpłatnych szkoleniach w woj. świętokrzyskim w terminie od grudnia 2017 do lutego 2018: Czytaj więcej>

1 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury Kielcach odbyła się Gala Ekonomii Społecznej, podczas której rozstrzygnięto konkurs Lider Ekonomii Społecznej. W kategorii biznes prospołeczny wyróżniono Grupę VIVE, czyli dziewięć powiązanych ze sobą spółek, z których główna – VIVE Textile Recycling, działając od 25 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Czytaj więcej>

PODLASKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem warsztatami pn. „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” jest ono organizowane ponownie. Bezpłatne zajęcia odbędą się 12 grudnia 2017 w Białymstoku. Czytaj więcej>

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza na Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 8 grudnia 2017. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz otoczenia (jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli sektora biznesu i nauki) z terenu województwa łódzkiego. Czytaj więcej>

Ponad 90 inicjatyw społecznych zrealizowanych przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej czeka na głosy! Na profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszył Plebiscyt „Działania Godne Uwagi”. Czytaj więcej>

Uwaga, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i wszyscy zainteresowani ekonomią społeczną z powiatów: inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego, żnińskiego, włocławskiego ziemskiego i Miasta Włocławek! Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu udziela bezzwrotnych dotacji na utworzenie 123 miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Jeden podmiot może uzyskać maksymalnie do 240.000 zł(na 5 osób). Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]