Ekonomia społeczna nie jest własnością żadnego politycznego stronnictwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Do 19 stycznia 2018 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na VII nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego. Czytaj więcej>

Czy możliwe jest osiągnięcie jeszcze większych sukcesów w działalności organizacji pozarządowych? Odpowiedź może nie być tak oczywista jak się niektórym zdaje. W działalności społecznej też istnieje swoisty "szklany sufit", który uniemożliwia dalszy rozwój, a zmiana zawsze wymaga wysiłku, a nie tylko powtarzania, nawet coraz lepiej, tego co już się robiło. kolejny kurs wirtualny rozpocznie się już 1 lutego Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatną konferencję, „Edukacja, kompetencje przyszłości a przedsiębiorczość społeczna”, która odbędzie się 18 stycznia br. w Parku Naukowo-Technologicznym Ełku. Start o godz. 10, obowiązują zapisy. Czytaj więcej>

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej. Czytaj więcej>

Polecamy kalendarz otwartych konkursów ofert ogłaszanych w 2018 r. przez Gminę Lublin Czytaj więcej>

SPECYFICZNE FORMY PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta. Przepisy wejdą w życie 3 miesiące po opublikowaniu – ostatniego dnia marca 2018 r. Zobacz na czym polegają ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Czytaj więcej>

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych - Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł. Czytaj więcej>

Projekt ma przygotować podmioty ekonomii społecznej do wdrożenia innowacyjnego produktu. Analiza pomysłów, szkolenia, a także wsparcie konsultacyjne przedstawicieli biznesu i młodych artystów ma służyć dopracowaniu produktu oraz przygotowania podmiotów ES do uruchomienia sprzedaży. Przekazanie środków finansowych na rozwój produktu będzie wyrazem uznania dla tych podmiotów, które wykonają największą pracę podczas akademii. Czytaj więcej>

Do 100 tys. zł i do 500 tys. złotych – na taką pożyczkę mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Projekt – na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Czytaj więcej>

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne”. Termin potrwa od 31 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [3] [4] [5] [6] [7] ... [>] [>>]