Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Trwa konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. Zgłoszenia mogą składać spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej, korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej>

Zachęcamy do udziału w Konkursie „Przyjaciel ekonomii społecznej 2018”, którego celem jest nagrodzenie i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie śląskim. Czytaj więcej>

KPOWES ogłasza V nabór na dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Czekamy na osoby fizyczne lub prawne/grupy inicjatywne/podmioty ekonomii społecznej, które chcą utworzyć przedsiębiorstwo społeczne, przekształcić PES w PS lub stworzyć nowe miejsca pracy w istniejących PS Czytaj więcej>

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. Czytaj więcej>

Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego mogłyby im pozazdrościć banki. No bo jeśli jesteś managerem na wolnym rynku i pomnażasz kapitał osiem razy w ciągu pięciu lat, to przysługuje ci wielka premia i wczasy na Seszelach. RCWIP wraz z partnerami robi takie cuda wolontaryjnie. Czytaj więcej>

Kuchnia wegańska, wegetariańska, tradycyjna, międzynarodowa, na słono i na słodko. Ale zawsze z misją. Poznajcie restauracje, bary i stołówki, prowadzone przez organizacje pozarządowe lub spółdzielnie socjalne, świadczące usługi kateringowe. Będzie smacznie i pożytecznie! Czytaj więcej>

MAZOWIECKIE

13.09.2018 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, Szkolenie dla przedstawicieli mazowieckich spółdzielni socjalnych, w tym przede wszystkim członkowie zarządu, ew. rady nadzorczej spółdzielni.Szkolenie prowadzi Waldemar Żbik. Czytaj więcej>

POLECAMY | WYDARZENIA

Jakie wyzwania przynosi dla ekonomii społecznej XXI wiek? Co prognozują wizjonerzy? Zajrzyj na dedykowaną wydarzeniu podstronę oses2018. ekonomiaspoleczna.pl! Czytaj więcej>

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Ewaluacja i działania całoroczne strategii rozwoju współpracy ngo i miasta Wrocławia, w tym ekonomia społeczna. Termin składania ofert mija 30 sierpnia 2018 r. Czytaj więcej>

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs POWER na tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym. Termin składania ofert: od 31 sierpnia do 20 września 2018 r. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [3] [4] [5] [6] [7] ... [>] [>>]