Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

LUBUSKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, prowadzi nabór na bezpłatne warsztaty Akademii Liderów Lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 kwietnia 2018 r. Czytaj więcej>

POLITYKA SPOŁECZNA | PRAWO | PROMOCJA I MARKETING

Jak spełnić obowiązek uwzględniania aspektów społecznych w projektach finansowanych przez EFS? Wielu realizatorów projektów biedzi się z tym problemem, a niewiedza i brak jednoznacznych interpretacji rodzi dezorientację, niepewność i kombinacje, które nie mają nic wspólnego z promowaniem idei ekonomii społecznej. A potrafią nawet do niej skutecznie zniechęcać. Tymczasem rozwiązania nasuwają się same. Czytaj więcej>

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej, Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim”. Zgłoszenia będą przyjmowane są do 13 kwietnia 2018 roku. Czytaj więcej>

WIELKOPOLSKIE

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zachęca do wzięcia udziału w bezpłatnym cyklu spotkań, pn. Akademia Sprzedaży. Sesja 2: Organizacja sprzedaży. Termin: 26 marca 2018. Godzina: 10-14. Miejsce: Siedziba WRK ZOP (ul. Bukowska 27/29, Poznań). Czytaj więcej>

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Fundacja "PEStka" i Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na szkolenie "Rozliczanie zeznania podatkowego CIT z organem podatkowym w praktyce w stowarzyszeniach, fundacjach i spółdzielniach socjalnych". Szkolenie odbędzie się 28 marca w godz 9-16. Uczestnicy szkolenia: przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, z terenu powiatów: skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego, ostrowieckiego, kieleckiego i m.Kielce. Czytaj więcej>

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Fundacja "PEStka" i Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na szklenie "Praktyczne wypełnianie rachunku zysków i strat oraz bilansu w sprawozdaniu finansowym spółdzielni socjalnych". Szkolenie odbędzie się 27 marca w godz. 16.30-20.30 (I cz.) oraz 28 marca w godz. 16.30-20.30 (II cz.) w Kielcach. Uczestnicy: przedstawiciele PES z powiatów: skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego, ostrowieckiego, kieleckiego i m.Kielce. Czytaj więcej>

Spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego z interesariuszami ekonomii społecznej odbędzie się 23 marca 2018 r. w Łodzi. Szanowni Państwo Mamy zaszczyt zaprosić na Regionalne Spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego z interesariuszami ekonomii Społecznej (Podmiotami Ekonomii Społecznej, Organizacjami Pozarządowymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, przedstawicielami sektora biznesu i nauki) z terenu województwa łódzkiego. Czytaj więcej>

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Fundacja "PEStka" i Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na bezpłatne warsztaty "Aplikujemy o środki na prowadzenie żłobka/dziennego opiekuna/klubu dziecięcego przez PES". Szkolenie odbędzie się 26 marca w godz 9-16 oraz 29 marca w godz. 9-16 w Kielcach. Uczestnicy szkolenia: przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, z powiatów: skarżyskiego, koneckiego, starachowickiego, ostrowieckiego, kieleckiego i m. Kielce. Czytaj więcej>

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkanie odbędzie się w dniach 10 i 11 kwietnia 2018 roku w Warszawie, Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5. Czytaj więcej>

Promocja, kontakty, nowi partnerzy dla działalności społecznej dzięki www.socialenterprisebsr.net – rozmowa z dr Magdą Leszczyna-Rzucidło – prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych z Gdyni o innowacyjnej platformie współpracy. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]