Ekonomia społeczna nie jest własnością żadnego politycznego stronnictwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych - Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł. Czytaj więcej>

Projekt ma przygotować podmioty ekonomii społecznej do wdrożenia innowacyjnego produktu. Analiza pomysłów, szkolenia, a także wsparcie konsultacyjne przedstawicieli biznesu i młodych artystów ma służyć dopracowaniu produktu oraz przygotowania podmiotów ES do uruchomienia sprzedaży. Przekazanie środków finansowych na rozwój produktu będzie wyrazem uznania dla tych podmiotów, które wykonają największą pracę podczas akademii. Czytaj więcej>

Do 100 tys. zł i do 500 tys. złotych – na taką pożyczkę mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Projekt – na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Czytaj więcej>

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne”. Termin potrwa od 31 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. Czytaj więcej>

LUBUSKIE

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne na spotkanie „Lubuski Klaster Przedsiębiorstw Społecznych”, które odbędzie się 14 grudnia o godz. 10.00 w Zielonej Górze. Czytaj więcej>

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku zaprasza do e-learningu “CO-OP!: Social cooperatives as a tool for youth employment”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+. Kurs jest dostępny bezpłatnie na otwartej licencji CC BY 3.0. Czytaj więcej>

1 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury Kielcach odbyła się Gala Ekonomii Społecznej, podczas której rozstrzygnięto konkurs Lider Ekonomii Społecznej. W kategorii biznes prospołeczny wyróżniono Grupę VIVE, czyli dziewięć powiązanych ze sobą spółek, z których główna – VIVE Textile Recycling, działając od 25 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Czytaj więcej>

PODLASKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem warsztatami pn. „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” jest ono organizowane ponownie. Bezpłatne zajęcia odbędą się 12 grudnia 2017 w Białymstoku. Czytaj więcej>

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza na Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 8 grudnia 2017. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz otoczenia (jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli sektora biznesu i nauki) z terenu województwa łódzkiego. Czytaj więcej>

Ponad 90 inicjatyw społecznych zrealizowanych przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej czeka na głosy! Na profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszył Plebiscyt „Działania Godne Uwagi”. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [3] [4] [5] [6] [7] ... [>] [>>]