Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS ogłasza konkurs na pakiety rozwojowe. Środkami w wysokości od 1500 zł do 5000 zł wspieramy łódzkie organizacji pozarządowe, nieprowadzące działalności gospodarczej lub odpłatnej, ale planujące ekonomizację oraz grupy nieformalne planujące rejestrację w formie stowarzyszenia/fundacji z działalnością odpłatną lub gospodarczą. Czytaj więcej>

Do 16 lutego 2018 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na VIII nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego. Czytaj więcej>

Centrum OPUS rusza z ciekawą ofertą dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej lub odpłatnej, ale planujących ekonomizację oraz dla grup nieformalnych planujących rejestrację w formie PES. Od stycznia zostaje uruchomiony inkubator dla 10 takich podmiotów. Czytaj więcej>

31 stycznia 2018 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbędzie się czwarte spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czytaj więcej>

W ramach programu NESsT Empowers, NESsT poszukuje przedsiębiorstw społecznych do polskiego portfolio organizacji. Wybrane biznesy społeczne otrzymają dofinansowanie, po 20 000 dolarów na rozwój, a także szkolenia i doradztwo, między innymi w zakresie dopracowania biznesplanu czy wyznaczenia kierunków rozwoju firmy. Więcej informacji: www.nesst.org/aplikuj. Czytaj więcej>

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do III edycji konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej ’2018. Jest to konkurs adresowany do podmiotów ekonomii społecznej w woj. mazowieckim. Termin składania wniosku upływa 28 lutego 2018 r. Czytaj więcej>

17 i 18 stycznia w Katowicach odbędzie się spotkanie partnerów INNO WISEs - projektu mającego na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych poprzez transfer wiedzy i technologii. Projekt INNO WISEs rozpoczął się w 2017 roku i potrwa 3 lata. Jest realizowany przez 12 partnerów z 5 krajów: Włoch, Belgii, Słowenii, Chorwacji i Polski. Polskim partnerem projektu jest Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Katowic. Czytaj więcej>

INNO WISEs to międzynarodowy projekt finansowany z programu Interreg Europa Środkowa, mający na celu podniesienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw społecznych. Bierze w nim udział 12 podmiotów z 5 krajów. 17 i 18 stycznia w Katowicach spotykają się partnerzy projektu. Czytaj więcej>

POMORSKIE

Organizatorzy zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu kompetencji TIK, które będą odbywać się w woj. pomorskim. Priorytetowo są traktowane m.in. pracownicy podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby z niepełnosprawnościami. Czytaj więcej>

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnerów po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla kadry kierowniczej OWES, realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkanie odbędzie się w dniach 6 i 7 lutego 2018 roku w Warszawie, Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [2] [3] [4] [5] [6] ... [>] [>>]