Podmioty ekonomii społecznej mogą z pożytkiem używać modeli biznesowych i same być źródłem inspiracji dla tradycyjnych firm.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach. Przewidziany jest jako integracja środowisk lokalnych oraz integracja środowiska ekonomicznego z młodymi animatorami kultury. Czytaj więcej>

Organizatorzy zapraszają organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej do udziału w Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej. Czytaj więcej>

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „MOWES – Subregion Tarnowski”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej). Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przyjmuje zgłoszenia podmiotów ekonomii społecznej z województwa śląskiego do udziału w II Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się 25 września 2018 r. na katowickim Rynku. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 sierpnia 2018 r. Czytaj więcej>

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. Czytaj więcej>

LUBUSKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna rekrutację na wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w Madrycie - Hiszpania. Wizyta planowana jest w terminie 1-4 października 2018 r. i dedykowana jest PES w Lubuskiem. Czytaj więcej>

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach konsultacji publicznych projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 17 lipca 2018 r. w godzinach 11.00 – 14.00 w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj więcej>

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu w ramach konsultacji publicznych projektu aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 17 lipca 2018 r., w godzinach 11.00 – 14.00, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (ul. Żurawia 4a, sala nr 200 A). Czytaj więcej>

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES). Uwagi można zgłaszać do 23 lipca 2018. Czytaj więcej>

Zapraszamy do skorzystania z oferty reklamy w ogólnopolskim portalu organizacji pozarządowych ngo.pl. Można np. opublikować baner, wysłać wiadomość w newsletterze. Nasi odbiorcy chętnie korzystają z usług podmiotów ekonomii społecznej. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [2] [3] [4] [5] [6] ... [>] [>>]