Ekonomia społeczna zawiera elementy ważne dla wielu tradycji: lewicowych, prawicowych, konserwatywnych, liberalnych, socjaldemokratycznych, republikańskich, komunitariańskich, katolickiej nauki społecznej...
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Do 11 czerwca 2018 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na XI nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego. Czytaj więcej>

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję pt. „Innowacje w rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej - doświadczenia regionalne i krajowe“, organizowaną w ramach obchodów VI Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w Olsztynie w siedzibie ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności, ul. Obrońców Tobruku 3. Czytaj więcej>

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” prowadzi rekrutację do konkursu „Aktywator społeczny” na przyznanie pakietu rozwojowego w wysokości do 5 000 zł. Zgłoszenia mogą przesłać os. fizyczne i gr. nieformalne planujące utworzyć organizację pozarządową oraz istniejące organizacje, które planują rozpocząć działania odpłatne lub gospodarcze z pow.: poddębicki, łęczycki, zgierski, kutnowski, łowicki, brzeziński, skierniewicki, m. Skierniewice. Czytaj więcej>

W finale konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej znalazło się 10 firm społecznych, które łączą działalność gospodarczą z istotnymi społecznie celami. Teraz publiczność zdecyduje, która firma zasługuje na miano najlepszego przedsiębiorstwa! Głosować można codziennie, aż do 4 czerwca br., poprzez stronę http://www.lider-plebiscyt.pl/ Czytaj więcej>

WYDARZENIA

Znów można stanąć w szranki w jedynym ogólnopolskiemu konkursie dla podmiotów ekonomii społecznej. Kolejna edycja przynosi dwie duże nowości. O nagrody mogą ubiegać się młodsze podmioty – wystarczy 12 miesięcy działalności. I oprócz samodzielnych zgłoszeń przedsiębiorstw, pojawia się możliwość nominowania przedsiębiorstwa społecznego do udziału. Na zgłoszenia i nominacje organizatorzy czekają do 20 czerwca 2018. Czytaj więcej>

PODLASKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenie „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w Białymstoku. Czytaj więcej>

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2018 r. Termin składania ofert mija 6 czerwca 2018 r. Czytaj więcej>

W dniach 12 i 13 czerwca 2018 w ramach projektu partnerskiego „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” odbędzie się II Ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5. Czytaj więcej>

Spółdzielnia Socjalna Fiord Team właśnie ruszyła ze swoją ofertą. Fiord Team działa na polu edukacji ekologicznej, jeździectwa, hipoterapii, integracji. Spółdzielnia zaprasza do zapoznania się ze stroną internetową www.fiordteam.pl oraz z działaniami, które obecnie prowadzi na rzecz dzieci i młodzieży, w tym z niepełnosprawnościami. Czytaj więcej>

Inkubator "Małe Wielkie Zmiany" poszukuje osób, organizacji i instytucji, które chcą przełamywać bariery, z jakimi spotykają się różne grupy osób oddalonych od rynku pracy. Dzięki grantom o średniej wartości 43 tys. zł oraz wsparciu specjalistów można wprowadzić w życie zupełnie nowe pomysły. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [2] [3] [4] [5] [6] ... [>] [>>]