Wybór najtańszej oferty nie zawsze oznacza gospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

KONKURS | WOLONTARIAT

W Twojej organizacji/instytucji realizowany jest wolontariat kompetencji? Jeśli tak - zgłoś kandydata lub kandydatkę do Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia! Zgłoszenia przyjmowane są już do 20 października 2017 roku. Czytaj więcej>

ŁÓDZKIE

W październiku i listopadzie 2017 r. OWES „Centrum KLUCZ” zaprasza organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego na bezpłatne szkolenia „Realizacja zadań publicznych - jak pozyskać środki i nawiązać współpracę z samorządem”. Dowiesz się, jakie są tryby współpracy w zakresie zadań publicznych. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat przygotowywania oferty na ich realizację. Dzięki temu Twoja organizacja nawiąże efektywną współpracę z samorządem. Czytaj więcej>

Do 29 września 2017 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na kolejny nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego. Czytaj więcej>

Starosta Legionowski, Mazowiecka Federacja na rzecz Ekonomii Społecznej oraz Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie ogłaszają konkurs „Odpowiedzialni społecznie”. Termin zgłaszania wniosków to 17 listopada. Czytaj więcej>

PODLASKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na bezpłatne warsztaty „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej”. Zajęcia odbędą się 5 października 2017 w Białymstoku. Czytaj więcej>

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka zapraszają na I Rajd Rowerowy na rzecz Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, Poznań-Kórnik, w dniu 23 września 2017 r. Czytaj więcej>

MAŁOPOLSKIE

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza organizacje pozarządowe z Małopolski do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach oferty Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Można skorzystać m.in. z profesjonalnych szkoleń. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do udziału w konkursie pn.: ”Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej i na jej rzecz. Czytaj więcej>

ŚWIĘTOKRZYSKIE

V moduł szkoleniowy „Pozaprojektowe metody pozyskiwania środków na działalność PES”, 8 godzin. Bezpłatne zajęcia odbędą się 23 października 2017. Czytaj więcej>

ŚWIĘTOKRZYSKIE

VI moduł szkoleniowy „Spółka z o.o. non profit jako forma przedsiębiorstwa społecznego”, 8 godzin. Bezpłatne zajęcia odbędą się 23 października 2017. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [2] [3] [4] [5] [6] ... [>] [>>]