Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Busko-Zdroju zaprasza w czerwcu 2018 na bezpłatne szkolenia z zakresu ekonomii społecznej dla osób fizycznych chcących działać w obszarze ekonomii społecznej lub do organizacji. Czytaj więcej>

Do 11 czerwca 2018 roku przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na XI nabór grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych wsparciem szkoleniowo-doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/ przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego. Czytaj więcej>

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na konferencję pt. „Innowacje w rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej - doświadczenia regionalne i krajowe“, organizowaną w ramach obchodów VI Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w Olsztynie w siedzibie ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności, ul. Obrońców Tobruku 3. Czytaj więcej>

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” prowadzi rekrutację do konkursu „Aktywator społeczny” na przyznanie pakietu rozwojowego w wysokości do 5 000 zł. Zgłoszenia mogą przesłać os. fizyczne i gr. nieformalne planujące utworzyć organizację pozarządową oraz istniejące organizacje, które planują rozpocząć działania odpłatne lub gospodarcze z pow.: poddębicki, łęczycki, zgierski, kutnowski, łowicki, brzeziński, skierniewicki, m. Skierniewice. Czytaj więcej>

W finale konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej znalazło się 10 firm społecznych, które łączą działalność gospodarczą z istotnymi społecznie celami. Teraz publiczność zdecyduje, która firma zasługuje na miano najlepszego przedsiębiorstwa! Głosować można codziennie, aż do 4 czerwca br., poprzez stronę http://www.lider-plebiscyt.pl/ Czytaj więcej>

WYDARZENIA

Znów można stanąć w szranki w jedynym ogólnopolskiemu konkursie dla podmiotów ekonomii społecznej. Kolejna edycja przynosi dwie duże nowości. O nagrody mogą ubiegać się młodsze podmioty – wystarczy 12 miesięcy działalności. I oprócz samodzielnych zgłoszeń przedsiębiorstw, pojawia się możliwość nominowania przedsiębiorstwa społecznego do udziału. Na zgłoszenia i nominacje organizatorzy czekają do 20 czerwca 2018. Czytaj więcej>

MAŁOPOLSKIE

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza organizacje pozarządowe (oraz podmioty reintegracyjne) z Małopolski do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w ramach oferty Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Szeroka oferta bezpłatnej współpracy jest skierowana do organizacji, które posiadają siedzibę na terenie Krakowa oraz powiatów bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego. Czytaj więcej>

PODLASKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na bezpłatne szkolenie „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w Białymstoku. Czytaj więcej>

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2018 r. Termin składania ofert mija 6 czerwca 2018 r. Czytaj więcej>

W dniach 12 i 13 czerwca 2018 w ramach projektu partnerskiego „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” odbędzie się II Ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]