Partnerstwo stanowi fundament nowoczesnej filozofii dobrego rządzenia.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Czy możesz pomagać i jednocześnie zarabiać? Czy przedsiębiorczość może być społeczna? Kto to robi? Jak to robi? Od czego zacząć? Maja Kurant z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota wprowadzi Was w świat przedsiębiorczości społecznej, pokaże inspirujące przykłady z rynku lokalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego oraz odpowie na Wasze pytania i wątpliwości. Spoiler: nie jest to aż tak skomplikowane, jak się może wydawać! Czytaj więcej>

Przedsiębiorstwo społeczne to organizacja, która nie działa dla osiągnięcia zysku na rzecz udziałowców czy właścicieli, lecz wypracowane nadwyżki przeznacza na wyznaczone sobie cele społeczne. Do takich przedsiębiorstw zalicza się spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, spółki non-profit. Mają one obowiązek rejestracji działalności w sądzie, co powoduje, że stają się takim samym przedsiębiorcą jak inni. Czytaj więcej>

Jak tworzyć społeczny biznes we Wrocławiu? Co nowego w ustawie o spółdzielniach socjalnych od marca 2018? Organizatorzy zapraszają przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, ale i wrocławski biznes na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej i CSR. Tym razem gościć nas będzie Stara Piekarnia prowadzona przez jedno z prężniej działających przedsiębiorstw społecznych we Wrocławiu. Czytaj więcej>

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SWR) rozpoczyna nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz istniejących podmiotach ekonomii społecznej, w tym w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór prowadzony jest w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni”. Czytaj więcej>

SPECYFICZNE FORMY PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych uchwalona została w grudniu ubiegłego roku. Przepisy weszły w życie z ostatnim dniem marca 2018 r. Zobacz, na czym polegają ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Czytaj więcej>

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej do rozmów o współpracy usługowej, produktowej i sprzedażowej. Pierwsze spotkanie już 16 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. Czytaj więcej>

POLITYKA SPOŁECZNA | PRAWO | PROMOCJA I MARKETING

Jak spełnić obowiązek uwzględniania aspektów społecznych w projektach finansowanych przez EFS? Wielu realizatorów projektów biedzi się z tym problemem, a niewiedza i brak jednoznacznych interpretacji rodzi dezorientację, niepewność i kombinacje, które nie mają nic wspólnego z promowaniem idei ekonomii społecznej. A potrafią nawet do niej skutecznie zniechęcać. Tymczasem rozwiązania nasuwają się same. Czytaj więcej>

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej, Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim”. Zgłoszenia będą przyjmowane są do 13 kwietnia 2018 roku. Czytaj więcej>

Spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego z interesariuszami ekonomii społecznej odbędzie się 23 marca 2018 r. w Łodzi. Szanowni Państwo Mamy zaszczyt zaprosić na Regionalne Spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego z interesariuszami ekonomii Społecznej (Podmiotami Ekonomii Społecznej, Organizacjami Pozarządowymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, przedstawicielami sektora biznesu i nauki) z terenu województwa łódzkiego. Czytaj więcej>

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkanie odbędzie się w dniach 10 i 11 kwietnia 2018 roku w Warszawie, Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]