Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i generować własne przychody, by uniknąć pogłębiającego się uzależnienia od środków publicznych oraz filantropii.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

– Temat ekonomii społecznej jest dla mnie bardzo ważny i bliski – mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podczas briefingu prasowego, który odbył się w środę, 6 czerwca w Urzędzie Miejskim. W jego trakcie został przekazany czek dotacyjny Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie spółdzielni socjalnej "Łomżanka". Czytaj więcej>

15 czerwca 2018 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbędzie się jedenaste spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży zaprasza do aplikowania; możliwość założenia spółdzielni socjalnej, fundacji, stowarzyszeń i spółek non - profit. Czytaj więcej>

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, PwC, Objectivity, UBS i Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają przedstawicieli biznesu i podmiotów ekonomii społecznej do rozmów biznesowych w miłej atmosferze oraz na finał Akademii BIZnES CLASS. Czytaj więcej>

ŁÓDZKIE

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, w ramach projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, zaprasza na dwudniowe, bezpłatne szkolenie: Prowadzenie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa społecznego z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Business PLAY – symulacja prowadzenia działalności gospodarczej”. Czytaj więcej>

Już w sobotę, 16 czerwca spotykamy się na Lokalnym Kiermaszu Ekonomii Społecznej w Sandomierzu. Czytaj więcej>

Spotkanie dotyczące działalności Łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowanego przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Spotkanie skierowane jest m.in. do podmiotów ekonomii społecznej, w tym to przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych planujących rozwój ekonomiczny, jak i do osób fizycznych. Czytaj więcej>

DOLNOŚLĄSKIE

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatów: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław na bezpłatne dwudniowe warsztaty dot. księgowości i kadr w organizacjach pozarządowych. Czytaj więcej>

Produkcja, przetwórstwo żywności, logistyka i gospodarka magazynowa, usługi opiekuńcze i handel – rozwijające się sektory gospodarki stworzą tysiące miejsc pracy w kolejnych pięciu latach. Oferując godne warunki zatrudnienia branże te poszukują pracowników także na stanowiska niewymagające od kandydatów wyższego poziomu edukacji czy wieloletniego doświadczenia. Czy to szansa na włączenie grup marginalizowanych w rynek pracy? NESsT wierzy, że tak. Czytaj więcej>

OWES Centrum KLUCZ, prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), uruchamia rekrutację do wsparcia dotyczącego utworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wysokość bezzwrotnego wsparcia finansowego: do 20.000 zł na jedno miejsce pracy. Wsparcie skierowane do osób indywidualnych, grup nieformalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek not for profit z terenu woj. łódzkiego. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]