Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad. Są to poza solidarnością – przedsiębiorczość, zaangażowanie, odpowiedzialność oraz pomocniczość.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

SPECYFICZNE FORMY PRAWNE

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych uchwalona została w grudniu ubiegłego roku. Przepisy weszły w życie z ostatnim dniem marca 2018 r. Zobacz, na czym polegają ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Czytaj więcej>

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej do rozmów o współpracy usługowej, produktowej i sprzedażowej. Pierwsze spotkanie już 16 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. Czytaj więcej>

POLITYKA SPOŁECZNA | PRAWO | PROMOCJA I MARKETING

Jak spełnić obowiązek uwzględniania aspektów społecznych w projektach finansowanych przez EFS? Wielu realizatorów projektów biedzi się z tym problemem, a niewiedza i brak jednoznacznych interpretacji rodzi dezorientację, niepewność i kombinacje, które nie mają nic wspólnego z promowaniem idei ekonomii społecznej. A potrafią nawet do niej skutecznie zniechęcać. Tymczasem rozwiązania nasuwają się same. Czytaj więcej>

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej, Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim”. Zgłoszenia będą przyjmowane są do 13 kwietnia 2018 roku. Czytaj więcej>

Spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego z interesariuszami ekonomii społecznej odbędzie się 23 marca 2018 r. w Łodzi. Szanowni Państwo Mamy zaszczyt zaprosić na Regionalne Spotkanie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego z interesariuszami ekonomii Społecznej (Podmiotami Ekonomii Społecznej, Organizacjami Pozarządowymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, przedstawicielami sektora biznesu i nauki) z terenu województwa łódzkiego. Czytaj więcej>

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Spotkanie odbędzie się w dniach 10 i 11 kwietnia 2018 roku w Warszawie, Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5. Czytaj więcej>

Promocja, kontakty, nowi partnerzy dla działalności społecznej dzięki www.socialenterprisebsr.net – rozmowa z dr Magdą Leszczyna-Rzucidło – prezes Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych z Gdyni o innowacyjnej platformie współpracy. Czytaj więcej>

KUJAWSKO-POMORSKIE

Uwaga, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i wszyscy zainteresowani ekonomią społeczną z powiatów: inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego, żnińskiego, włocławskiego ziemskiego i Miasta Włocławek! Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu udziela bezzwrotnych dotacji na utworzenie 123 miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Jeden podmiot może uzyskać maksymalnie do 240.000 zł(na 5 osób). Czytaj więcej>

MAŁOPOLSKIE

Celem jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnej z organem podatkowym. Omówiony zostanie sposób opodatkowania podmiotów es, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D i zeznania podatkowego za 2017 r. Kraków, 20 marca 2018. Udział płatny. Czytaj więcej>

Uwaga, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i wszyscy zainteresowani ekonomią społeczną z powiatów: inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego, żnińskiego, włocławskiego ziemskiego i Miasta Włocławek! Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu udziela bezzwrotnych dotacji na utworzenie 123 miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Jeden podmiot może uzyskać maksymalnie do 240.000 zł(na 5 osób). Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]