Wybór najtańszej oferty nie zawsze oznacza gospodarność w dysponowaniu środkami publicznymi.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

BEZROBOTNI | KOBIETY | MŁODZIEŻ | NIEPEŁNOSPRAWNI | STATYSTYKA | ZAGRANICA

Coraz większą uwagę ekonomistów i polityków przyciąga grupa młodych ludzi, którzy pozostają poza rynkiem pracy nie dlatego, że uczą się i/lub zdobywają kwalifikacje zawodowe. Jak duże jest to zjawisko? I czy polscy NEETs różnią się od tych w innych krajach UE? Czytaj więcej>

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 5 pkt 3 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu. Czytaj więcej>

We wrześniu w woj. opolskim odbędzie się cykl spotkań dotyczących działania 2.1.4 "Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej" Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPOWO). Nabór swoim zakresem obejmuje inwestycje w wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane m.in.: regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane. Czytaj więcej>

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | SIECIOWANIE

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zebrał w jednym miejscu większość najbardziej zasobnych baz i zestawień podmiotów ekonomii społecznej aktywnych na Mazowszu. Czytaj więcej>

7 września 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbędzie się dwunaste spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czytaj więcej>

ZAKŁADANIE ORGANIZACJI

W sklep.ngo.pl znajdziesz poradnik „Jak założyć spółdzielnię socjalną” z serii poradnikowej 3w* ("Warto Wiedzieć Więcej"). Polecamy! Czytaj więcej>

LUBUSKIE

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Prawne aspekty funkcjonowania PES z elementami księgowości” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Czytaj więcej>

MAŁOPOLSKIE

Termin: 31 sierpnia 2018 r. (piątek) w godzinach 12:00 – 17:00. Miejsce szkolenia: Spółdzielnia Socjalna PRZYSTAŃ, Pensjonat KWAPINKA, gm. Raciechowice w odległości ok. 28 km od Krakowa z ul. Malborskiej 65. Szkolenie skierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorców z Krakowa i okolic. Czytaj więcej>

POMORSKIE

Jesteś kobietą, która szuka bezpłatnego szkolenia z j. niemieckiego, które zakończone będzie egzaminem? Jeżeli tak - Open Education Group zaprasza! Jedyne wymagania, jakie musisz spełnić, to zatrudnienie w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, bądź podmiocie ekonomii społecznej oraz wykształcenie najwyżej średnie! Czytaj więcej>

Trwa konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. Zgłoszenia mogą składać spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej, korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]