Nie zawsze koszty oznaczają po prostu cenę, a korzyści nie muszą oznaczać wyłącznie bezpośredniej realizacji podstawowego celu, ale być może większej ich liczby, w tym celów społecznych – ważnych dla lokalnej społeczności.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Pakiety rozwojowe i coworking dla grup nieformalnych i organizacji bez działalności ekonomicznej. Chcesz zaplanować rozwój swojej organizacji? Jesteś zainteresowany bezpłatnym miejscem do realizacji swoich pomysłów? A może chciałbyś zdobyć środki, które ułatwią ci uruchomienie organizacji z działalnością odpłatną lub gospodarczą? Czytaj więcej>

Uwaga! Rozpoczynamy nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych! Więcej informacji pod adresem: https://bit.ly/2FaMJ5N. Czytaj więcej>

Cykl wizyt studyjnych ma na celu bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, przedstawicielami spółdzielni socjalnych z obszaru sektora kreatywnego w wybranych miejscowościach, a także pracownikami instytucji kultury. Tym razem zapraszamy do Torunia! Pierwsze z dwóch lokalnych spotkań będzie miało miejsce 10 listopada. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: koalicjakulturotworcow@gmail.com Czytaj więcej>

Spółdzielnia Socjalna Dębnianka oraz Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte – oto zwycięzcy pierwszej edycji konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Czytaj więcej>

DOLNOŚLĄSKIE

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu subregionu wrocławskiego na bezpłatne jednodniowe warsztaty dot. sporządzania sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych. Czytaj więcej>

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES na lepszy start” - Edycja – Miasto Łódź 2019 ogłasza nabór na: pakiety rozwojowe dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej. Czytaj więcej>

Rezygnacja z procentowego określenia ilości osób wykluczonych, które ma obowiązek zatrudniać PES, by stać się "przedsiębiorstwem społecznym" (PS). Możliwość uzyskiwania statusu dla wyodrębnionych zakładów, a nie tylko dla oddziałów posiadających osobowość. To główne założenia definicji "przedsiębiorstwa społecznego" przygotowane przez zespół ekspertek i ekspertów Sieci SPLOT. Czytaj więcej>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na spotkania sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego lub chcących uzyskać taki status. Spotkania odbędą się w dwóch terminach (do wyboru): 15 oraz 20 listopada br. w ROPS w Toruniu, przy ul. Bartkiewiczówny 93. Czytaj więcej>

Dziewiąte Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2018 r. w Warszawie. Spotkanie jest okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji zogniskowanych wokół społecznej i ekonomicznej działalności spółdzielni. Czytaj więcej>

Ekonomia społeczna i CSR wkracza we Wrocławiu w nowy etap. W ramach wdrażania Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2018-2022 zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Ekonomii Społecznej i CSR - 22 października 2018 r. godz. 13.00-15.00. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]