Ekonomia społeczna w swym głównym nurcie nie działa przeciwko rynkowi, ale stara się go wykorzystywać jako ważny instrument realizacji celów społecznych.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Teksty Cezarego Miżejewskiego, eksperta polityki społecznej, na temat związane z ekonomią społeczną.

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Półtora roku temu rozpoczął się w Polsce zupełnie nowy proces kreowania polityk rozwoju. Jednym z jego elementów jest kwestia programowania. To nie jest czarna magia, ale użyteczne narzędzie dla każdego, kto patrzy w przyszłość. Dlatego też nieprzypadkowo uznano, że przyszłość ekonomii społecznej w Polsce, wymaga zintegrowania i włączenia się w ten proces, aby nie znaleźć się na marginesie. Czytaj więcej>

Podstawowym problemem dyskusji o ekonomii społecznej jest skupienie się na kwestiach operacyjnych i szczegółach wydatkowania środków unijnych. Natomiast najważniejsza powinna być obecnie nie tyle dyskusja o sposobie mierzenia rezultatów, ale na temat - jakie rezultaty chcemy osiągnąć, angażując państwo i sektor obywatelski w działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – pisze Cezary Miżejewski w tekście dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl. Czytaj więcej>

Wiosenne ożywienie tak potrzebne nam wszystkim, pojawiło się również w ekonomii społecznej. Do tego trwa nie dwa tygodnie, ale już dłuższy czas. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć, czego potrzebuje polska ekonomia społeczna do dalszego rozwoju, w jakim stopniu może jej pomóc planowany Pakt, a na ile rozwiązań trzeba szukać zupełnie gdzie indziej - pisze Cezary Miżejewski dla portalu ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

„Pomimo trudnych warunków pojawia się szereg nowych, pozytywnych działań. I nie mam tu na myśli najbardziej znanego produktu - ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, ale wiele żmudnych działań, niewidocznych z bieżącego punktu widzenia i nie mających spektakularnego wymiaru” - pisze Cezary Miżejewski o zespole powołanym przez premiera. Czytaj więcej>

Niegdyś w 1994 roku, Jacek Kuroń opisując ówczesną scenę polityczną obrazowo wskazał na konflikt dwóch formacji: „przyjaciół ludu” i „przyjaciół rynku”. Wskazywał na miałkość rozwiązań ideowych polityków nie umiejących poradzić sobie ze sprzecznościami pomiędzy kwestiami społecznymi, a racjami rynkowymi. Kuroń napisał o przyjaciołach ludu i przyjaciołach rynku wprost: nie sposób rozstrzygnąć, która tendencja głupsza. Czytaj więcej>

Zmiana świadomości jest procesem długotrwałym i nie wystarczy do budowy sprawnego ruchu spółdzielczego. Potrzebna jest również świadoma i sprzyjająca polityka państwa oraz przede wszystkim „wiara i aktywność ludzi, którym chce się chcieć” – pisze Cezary Miżejewski w kolejnym tekście na temat problemów i szans spółdzielczości socjalnej w Polsce. Czytaj więcej>

Spółdzielnia socjalna to coś więcej niż przedsiębiorstwo. Ludzie, którzy zakładają spółdzielnię tworzą przede wszystkim nowe więzi społeczne i etos nowego obywatela - przypomina o tym w piątą rocznicę uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych Cezary Miżejewski. Czytaj więcej>

Czasami warto wracać do Dobrych praktyk ekonomii społecznej, zobaczyć co się stało z przykładami, które wskazywaliśmy, jako wzór do naśladowania dla innych. Czy dobry przykład nie zniknął? Czy się rozwija? W jakim kierunku zmierza? Nie ukrywam, że bardzo jestem ciekaw ich dzisiejszych doświadczeń – pisze Cezary Miżejewski w felietonie dla ekonomiaspoleczna.pl Czytaj więcej>

Nie ulega wątpliwości, że najistotniejszą rolę w rozwoju sektora ekonomii społecznej odgrywa samorząd terytorialny. To że działa on w ramach przepisów prawa i zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi przez reguły prawne nie ulega wątpliwości. Rodzi to oczywiście szereg kontrowersji, sporów i uwag odnośnie codziennej praktyki. Czytaj więcej>

Można śmiało powiedzieć, że ekonomia społeczna bez przyjaznego samorządu nie ma racji bytu. Mam nadzieję, że samorządowcy niebawem sami zrozumieją że bez ekonomii społecznej gmina będzie uboższa – pisze Cezary Miżejewski w „Nowej Trybunie Opolskiej”. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [>] [>>]