Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Zestaw informacji na temat przedsiębiorczości społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Zobacz więcej na temat infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Toruńscy Doktorzy Clowni leczą śmiechem! CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza na leczącą śmiechem wizytę studyjną, która odbędzie się 26 marca 2014 w toruńskim oddziale Fundacji Dr Clown. Czytaj więcej>

Projekt „Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej” – realizowany jest przez PTE – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy na obszarze tzw. subregionu III, czyli powiatów inowrocławskiego, żnińskiego oraz mogileńskiego. Obecnie trwa rekrutacja do projektu. Czytaj więcej>

Wizyta studyjna odbędzie się w dniu 3 marca 2014 r. o godz. 13:00 w Fundacji GALERIA RUSZ ul. Św. Ducha 2a/3 w Toruniu (Brama Klasztorna) Czytaj więcej>

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne zaprasza na wizytę studyjną, która odbędzie się 3 marca 2014 r. o godz. 13:00 w Fundacji Galeria Rusz, ul. Św. Ducha 2a/3 w Toruniu (Brama Klasztorna). Czytaj więcej>

Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza na debatę „Spółdzielnie socjalne – proces tworzenia i finansowania w ramach zadań realizowanych przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej”. Debata odbędzie się 3 marca 2014 r. na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu, ul. Poznańska 43-45 (Aula) o godz. 10:00. Czytaj więcej>

Stop! Jeśli nie masz pracy, jeśli chcesz pracować zespołowo, jeśli chcesz być właścicielem własnej pracy, jeśli chcesz pomagać sobie i osiągnąć sukces, jeśli umiesz liczyć pieniądze, jeśli umiesz coś robić dobrze, jeśli masz pomysł na biznes, załóż spółdzielnię socjalną! Czytaj więcej>

Już od ponad roku testujemy „Program współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na 2013-2014”. Czytaj więcej>

Już od ponad roku CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne testuje „Program współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na 2013-2014”. Czytaj więcej>

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" rozpoczęło rekrutację do Szkoły Ekonomii Społecznej. Szkolenia w ramach Szkoły rozpoczynają się w marcu 2014 w Toruniu. Udział w nich jest bezpłatny. Czytaj więcej>

"Polityka rachunkowości" jest najważniejszym dokumentem finansowym organizacji. Obowiązek jej posiadania wynika z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. W Regionalnym Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu organizacja spełniająca kryteria może skorzystać z bezpłatnej pomocy przy opracowaniu lub weryfikacji polityki rachunkowości i zakładowego planu kont. Czytaj więcej>

[<<] [<] ... [2] [3] [4] [5] [6] ... [>] [>>]