Niezwykle istotnym aspektem większości działań w obszarze ekonomii społecznej jest jej lokalny, wspólnotowy charakter. Chodzi nie tylko o pojedyncze przedsięwzięcia i instytucje, ale relacje, które je łączą.
Manifest Ekonomii Społecznej

KATEGORIA

Zestaw informacji na temat przedsiębiorczości społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Zobacz więcej na temat infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

ARTYKUŁY Z KATEGORII

Uwaga, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i wszyscy zainteresowani ekonomią społeczną z powiatów: inowrocławskiego, radziejowskiego, mogileńskiego, żnińskiego, włocławskiego ziemskiego i Miasta Włocławek! Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu udziela bezzwrotnych dotacji na utworzenie 123 miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Jeden podmiot może uzyskać maksymalnie do 240.000 zł(na 5 osób). Czytaj więcej>

Spółdzielnia Socjalna Kulturhauz i partnerzy zapraszają do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się 8 października 2015 w Poznaniu. W ramach wizyty poznamy miejsca kulturotwórcze: kawiarnia Dobra, Zemsta, Centrum Amarant, Generator MALTA/ Ogród Łazarz. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim, prowadzony przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, zaprasza na seminarium poświęcone ekonomii społecznej. Spotkanie odbędzie się 23 września 2015 r. w Hoteliku Centrum w Brodnicy przy ul. Kamionka 24 w godz. 10:00-16:15. Czytaj więcej>

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, działający przy Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży oraz Stowarzyszeniu „Tilia”, zaprasza do udziału w konferencji pt. „Ekonomia społeczna dziś i jutro”. Konferencja odbędzie się 15 września br. Czytaj więcej>

Program szkolenia będzie obejmował tematykę: Powoływania spółdzielni socjalnych Tworzenia biznes planu dla spółdzielni socjalnych Prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej Wykorzystywania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych Stymulowania zatrudnienia osób w trudnej sytuacji na rynku pracy Uzyskiwania społecznej wartości dodanej w ramach budżetów administracji publicznej – czyli zwiększanie efektywności wydatkowania środków publicznych Czytaj więcej>

Organizatorzy zapraszają do udziału w dwudniowej (21-22 sierpnia 2015) wizycie studyjnej, zorganizowanej w ramach projektu Koalicja Kulturotwórców, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS. Czytaj więcej>

Organizatorzy zapraszają do udziału w trzydniowej (18-20 sierpnia 2015) wizycie studyjnej, zorganizowanej w projekcie Koalicja Kulturotwórców, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MPiPS. Wizyta studyjna obejmie 3 miejscowości: Kraków, Łysą Górę, Tarnów i okolice. To bezpośrednie spotkanie z twórcami oddolnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych. Udział w wizycie jest bezpłatny. Czytaj więcej>

Kujawsko - Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w debacie, która odbędzie się 22 lipca 2015 roku o godzinie 10:00 w Pałuckim Oddziale PTTK w Żninie (ul. Szkolna 16). Moderatorem dyskusji będzie specjalistka z wieloletnim doświadczeniem - Magdalena Waloch. Czytaj więcej>

OZRSS i TISE przypominają o spotkaniu dotyczącym finansowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w woj. mazowieckim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Spotkanie odbędzie się 27 maja, w godzinach 10-16, w Warszawie. Na ostatnie wolne miejsca można się jeszcze zapisywać do 20 maja! Czytaj więcej>

W ostatnich dniach kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inwestycji Społeczno–Ekonomicznych TISE SA kolejne umowy powierzenia dodatkowych środków na preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]