Ekonomia społeczna zawiera elementy ważne dla wielu tradycji: lewicowych, prawicowych, konserwatywnych, liberalnych, socjaldemokratycznych, republikańskich, komunitariańskich, katolickiej nauki społecznej...
Manifest Ekonomii Społecznej

przeszukaj

kiedy

w okresie

ZNALEZIONO W KALENDARZU:WSZYSTKIE WYDARZENIA, OD DNIA: 2018-01-18
Termin od: 17.01.2018 do: 07.02.2018

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego. Oferty należy składać do 7 lutego 2018 r. Czytaj więcej>

Termin od: 17.01.2018 do: 24.01.2018

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu pn. „Samodzielni i skuteczni”. Czytaj więcej>

Termin od: 17.01.2018 do: 14.02.2018

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Czytaj więcej>

Termin od: 17.01.2018 do: 06.02.2018

Prezydent Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych miasta zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert upływa 6 lutego 2018 r. Czytaj więcej>

Termin od: 18.01.2018 do: 06.02.2018

Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury po raz czwarty zaprasza na Art Generacje. Tematem przewodnim zbliżającej się edycji będzie "Pamięć". Zajęcia rozpoczną się w lutym 2018 w Warszawie. Udział bezpłatny. Czytaj więcej>

Termin od: 17.01.2018 do: 30.01.2018

Opinie i uwagi do projektu uchwały mogą składać w szczególności organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego. Konsultacje prowadzone są w dniach 16 – 30 stycznia 2018 r. Czytaj więcej>

Termin od: 17.01.2018 do: 06.02.2018

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Oferty należy składać do 6 lutego 2018 r. Czytaj więcej>

Termin od: 17.01.2018 do: 31.10.2018

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór ofert w ramach „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2018 roku”. Oferty należy składać do 31 października 2018 r. Czytaj więcej>

Termin od: 17.01.2018 do: 16.02.2018

Zarząd Województwa Lubelskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert w zakresie sportu. Czytaj więcej>

Termin od: 16.01.2018 do: 02.02.2018

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych. Celem spotkania jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie rozliczania między innymi - dotacji, zadań publicznych, grantów. Zajęcia odbędą się 2 lutego 2018 w Gdyni. Udział płatny. Czytaj więcej>

[<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] ... [>] [>>]