Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

Korzyści dla firm
aktualizacja: 10.01.2011
Warto uświadomić sobie, że firmy sektora prywatnego łatwo mogą stracić szansę zrobienia dobrego interesu – przez słabe wyobrażenie o tym, czym jest przedsiębiorstwo społeczne i jaki jest jego potencjał. Wbrew temu, co można by podejrzewać, nie chodzi tu o filantropię. Wiele przykładów pokazuje, że partnerzy pochodzący z sektora prywatnego podejmujący współpracę z przedsiębiorstwami społecznymi w głównej mierze kierują się chęcią zysku.

Prezentowane w naszym serwisie przedsiębiorstwa nawiązały partnerską współpracę, ponieważ tego typu partnerstwo:

  1. daje nowe możliwości biznesowe, których nie da się zrealizować bez partnera będącego przedsiębiorstwem społecznym,

  2. daje dostęp do nowych rynków, dostarcza informacji, specjalistów i usług, których nie można znaleźć gdzie indziej,

  3. umożliwia zawieranie kontraktów i korzystanie z funduszy unijnych, które w innej sytuacji nie byłyby dostępne,

  4. umożliwia „wejście” do konkretnej społeczności i zdobycie o niej wiedzy,

  5. umożliwia zyskanie rzadkich umiejętności i kompetencji w specjalistycznych dziedzinach,

  6. przynosi rozwiązania konkretnych problemów w biznesie,

  7. pomaga skutecznie motywować pracowników poprzez ich zaangażowanie w działania partnerstwa,

  8. pozwala utworzyć strategiczny sojusz z partnerem, który będąc przedsiębiorstwem społecznym, umie posługiwać się językiem rynku lub społeczności, do których fi rma planuje dotrzeć,

  9. oferuje potencjalne dodatkowe korzyści związane ze zdobyciem wizerunku biznesu społecznie odpowiedzialnego.


Zobacz przykłady skutecznych partnerstw >
 

Przygotowane na podstawie podręcznika Ekonomia społeczna i biznes - partnerstwo sukcesu pod red. Beaty Juraszek-Kopacz, Dariusza Piekuta. Podręcznik dostępny w Bibliotece portalu.

 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA