Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i generować własne przychody, by uniknąć pogłębiającego się uzależnienia od środków publicznych oraz filantropii.
Manifest Ekonomii Społecznej

Członkowie
aktualizacja: 26.11.2015

Sygnatariusze Porozumienia SKES:

  1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)
  2. Fundacja Rozwoju Społeczeństw Obywatelskiego (FRSO)
  3. Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS)
  4. Instytut Spraw Publicznych (ISP)
  5. Izba Przedsiębiorstw Społecznych przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
  6. Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON"
  7. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE)
  8. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP)

Uchwałą Zgromadzenia Członków SKES w poczet członków SKES przyjęci zostali:

  1. Fundacja Akademia Obywatelska
  2. Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość”

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do SKES, proszone są o zapoznanie się z warunkami członkostwa opisanymi w Porozumieniu oraz o wysłanie listu z deklaracją na adres Sekretariatu SKES.

Zgłoszenia rozpatrywane będą w czasie spotkań członków SKES. Po wstępnym zaakceptowaniu kandydat na członka zaproszony zostanie na spotkanie SKES, na którym przedstawi swoją organizację oraz potencjalny wkład w prace SKES. O przyjęciu w poczet członków zadecyduje głosowanie uczestników spotkania.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA