Warto odejść od antagonistycznej wizji wzajemnych relacji państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Problemem nie jest w Polsce to, że którekolwiek z nich jest zbyt silne, ale raczej to, że jedne i drugie są obecnie dość słabe.
Manifest Ekonomii Społecznej

Polski model ekonomii społecznej - rekomendacje dla rozwoju
Autor: FRĄCZAK P., WYGNAŃSKI J. J. (RED.)
Rok wydania: 2008
Słowa kluczowe: EKONOMIA SPOŁECZNA
Niniejsza publikacja jest z jednej strony podsumowaniem doświadczeń i efektów trzyletniej pracy analitycznej w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, zaś z drugiej – zaproszeniem do dyskusji na temat kierunków rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.

Jest także według autorów „próbą pokazania, że w dzisiejszych czasach ekonomia społeczna to wezwanie obywateli współczesnego świata do wzięcia spraw w swoje ręce, wzięcia odpowiedzialności za siebie, za wspólnotę, w której żyją, za zmiany, które dokonują się w zglobalizowanym świecie i coraz częściej dotykają każdego z nas”.  Publikacja prezentuje zebrany materiał w podziale na dwie główne części: 1) Kontekst i składniki polskiego modelu ekonomii społecznej oraz 2) Wyzwania dla rozwoju ekonomii społecznej i obszary jej potencjalnej ekspansji. Na końcu znajdziemy apel – wezwanie do wspólnych działań na rzecz ekonomii społecznej.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA