Aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy, mobilizacja obywatelska w miejsce rozbudowy systemu biurokratycznego.
Manifest Ekonomii Społecznej

Manifest Ekonomii Społecznej
aktualizacja: 21.02.2011
Niniejszy dokument jest propozycją wspólnego stanowiska środowisk ekonomii społecznej. Opisuje główne założenia konceptu ekonomii społecznej w Polsce, wskazuje kierunki zmian oraz wyzwania stojące przed sektorem w najbliższych latach.

Manifest  Ekonomii Społecznej powstał w latach 2006 - 2008, jako głos środowiska ekonomii społecznej w Polsce. Dokument ten konsultowany był wśród przedstawicieli sektora oraz osób i instytucji zaangażowanych w budowanie polskiej ekonomii społecznej.  Manifest pierwszy raz zaprezentowany został w trakcie Konferencji "Ekonomia Solidarności" w Gdańsku, w czerwcu 2008 r. w obecności Prezydenta Lecha Wałęsy, Premiera Tadeusza Mazowieckiego oraz prof. Leszka Balcerowicza.

Wprowadzenie

Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej miała na celu zintegrowanie krajowych i zagranicznych środowisk, które łączy przekonanie, że to właśnie ekonomia społeczna może być ważną propozycją rozwiązywania problemów społecznych. Spotkanie w Gdańsku stanowiło podsumowanie kilkuletniego procesu poszukiwania najlepszych modeli działań w ramach nurtu ekonomii społecznej. Spotkanie takie odbywały się już w Krakowie i Warszawie. Tym razem spotkaliśmy się w Stoczni Gdańskiej – w kolebce ruchu Solidarności. W tym miejscu rozpoczęły się historyczne zmiany, które odmieniły oblicze Europy. Stąd idea Solidarności promieniowała na całą Polskę i inne kraje. Spotkaliśmy się w tym miejscu wierząc, że działania ekonomii społecznej wpisują się w najlepsze tradycje Solidarności, ale także, że dziś – po 20 prawie latach idea ekonomii społecznej może tradycje tę ożywić. Wierzymy zatem, że ekonomia społeczna może stać się ekonomią solidarności.

Manifest Ekonomii Społecznej:

1. Ekonomia społeczna potrzebuje zakorzenienia w świecie wartości i zasad.

2. Ekonomia społeczna nie jest własnością żadnego politycznego stronnictwa.

3. Na ekonomię społeczną można patrzeć między innymi jako na zbiór instytucji, które łączy fakt, że starają się realizować cele społeczne przy użyciu instrumentów rynkowych.

4. Ekonomia społeczna jest jedną z najlepszych metod aktywizowania osób długotrwale trwale pozostających bez pracy.

5. Ekonomia społeczna proponuje aktywne formy pomocy zamiast pasywnych, współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od pomocy, mobilizację obywatelską w miejsce rozbudowy systemu biurokratycznego.

6. Ekonomia społeczna wymaga horyzontalnego podejścia – groźne byłoby zredukowanie jej do zagadnień czysto socjalnych.

7. Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.

8. Niezwykle istotnym aspektem większości działań w obszarze ekonomii społecznej jest jej lokalny – wspólnotowy charakter.

9. Trudno kwestionować konieczność funkcjonowania rynku, jako podstawowej sprężyny rozwoju gospodarczego. Sam rynek nie jest jednak odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności.

10. Środowisko biznesu nie ma powodu, aby traktować ekonomię społeczną, jako źródło zagrożeń, przeciwnie – może być ona uzupełnieniem jego własnych działań i partnerem dla wspólnych przedsięwzięć.

11. Przedsiębiorstwa społeczne nie mogą być ani dyskryminowane w stosunku do innych przedsiębiorstw ani też naruszać zasad uczciwej konkurencji przez szczególne, nieuzasadnione uprzywilejowanie.

12. Organizacje pozarządowe mają prawo angażować się w działania ekonomiczne i w ten sposób generować własne przychody.

13. Administracja publiczna jest jednym z największych nabywców usług i towarów na rynku.

14. Przedsiębiorstwa społeczne powinny być traktowane nie jak przedmiot filantropii, ale raczej jak obszar inwestycji.

15. Dzięki wytrwałym staraniom wielu środowisk – ekonomia społeczna stała się w Polsce składnikiem dokumentów strategicznych i programów operacyjnych na lata 2007-2013.

16. Fundusze strukturalne mogą stać się źródłem wsparcia rozwoju ekonomii społecznej i budowania jej potencjału na przyszłe lata.

17. Konieczna jest głębsza integracja środowiska ekonomii społecznej.

18. Ekonomia społeczna jest sektorem funkcjonującym pomiędzy sektorami państwa i rynku. Posiada pewne cechy obydwu.

19. W ciągu ostatnich kilku lat uczyniono w Polsce bardzo wiele dla rozwoju ekonomii społecznej.

20. Konieczne jest stworzenie trwałego mechanizmu komunikacji i dialogu pomiędzy środowiskami decydentów (zarówno władz wykonawczych jak i ustawodawczych) i środowiskiem ekonomii społecznej.

21. Ostatnich kilka lat było okresem niezwykle intensywnej współpracy między środowiskami ekonomii społecznej w różnych krajach Europy.

Pełny tekst Manifestu Ekonomii Społecznej 

Manifest Ekonomii Społecznej bazuje na rekomendacjach wypracowanych przede wszystkim w ramach Partnerstwa „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” i środowiska Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej w Polsce. Dokument ten został zaprezentowany po raz pierwszy na Konferencji "Ekonomia Solidarności" w Gdańsku (czerwiec 2008) z prośbą o komentarze ze strony jej uczestników.  Po modyfikacjach został następnie zaprezentowany w trakcie spotkania w Stoczni Gdańskiej 27 czerwca 2008 roku.

Zachęcamy także do zapoznania się z publikacją rozwijającą myśli Manifestu zatytułowaną "Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju" (pod red. Piotra Frączaka i Jana Jakuba Wygnańskiego). Pozostałe publikacje i raporty można znaleźć w Bibliotece portalu.

KOMENTARZE (3) / DODAJ KOMENTARZ

~Podatnik / 14.10.2016, 12:05

komunistyczny bełkot :)
Po pierwsze, ten manifest jest nieskładnym zlepkiem idei, faktów i komentarzy. pkt. 13 mówi: "Administracja publiczna jest jednym z największych nabywców usług i towarów na rynku" Czy wyście oszaleli?

~Mirosław / 07.11.2014, 11:02

socjalna
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że instytucje nie do końca spełniają swej roli. Patrzą tylko własnego dobra i mają gdzieś działania np takich jak ja długotrwale bezrobotnych

~arp / 10.06.2011, 02:18

Model Ekonomii Społecznej!
Manifest jest treściwy i wiele w nim cennych uwag. Rzecz w tym, że nie każdy jest w stanie zrozumieć sens zapisanych słów i to największy błąd. Ekonomia Społeczna to nie tylko biznes i przelewnie kasy w dobra materialne. Sens ekonomii społecznej tkwi w umiejętności patrzenia na drugiego człowieka i uczenia się tego co ma nam do przekazania. Nie ma tutaj różnicy czy ten człowiek jest na topie w rankingach popularności czy umiera z głodu i opuszczenia w samotności czy jest zagubiony z powodu choroby alkoholowej. Ekonomia Społeczna to magazayn nieograniczonej wiedzy wszystkich ludzi wykorzystanej na zasadzie wzajemnej pomocy, życzliwości i partnerstwa. Jeżeli tak będziemy podchodzić do zrozumienia sensu tych słów Nasza Platforma Społeczna w największym nawet ujęciu będzie stabilna.

PATRONATY I WSPÓŁPRACA