Ekonomia społeczna nie zmusza do wyboru między wolnością a solidarnością. W istocie wskazuje na to, że prawdziwa solidarność bierze się właśnie z wolności, i jako taka nie da się zadekretować.
Manifest Ekonomii Społecznej

Przewodnik dla przedsiębiorców społecznych. Interpretacja prawa podatkowego
Autor: JAWORSKA E., KOZŁOWSKA A., SZWED M.
Rok wydania: 2016
Słowa kluczowe: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA | PRAWO | PODATKI

System prawa podatkowego w Polsce obejmuje wiele różnych podatków, często konsekwencje danej transakcji muszą być jednocześnie oceniane na gruncie każdego z nich. Przedsiębiorcy niejednokrotnie mają wątpliwości, w jaki sposób dana transakcja lub umowa powinna być traktowana dla potrzeb prawa podatkowego oraz co do prawidłowości przyjętych przez nich zasad rozliczeń. W celu upewnienia się odnośnie stosowania prawa podatkowego mogą oni występować do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Niniejszy przewodnik ma na celu przedstawienie instytucji interpretacji prawa podatkowego oraz omówienie w jaki sposób przedsiębiorcy społeczni mogą ubiegać się o jej uzyskanie.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA