Ekonomia społeczna oparta o mechanizmy wzajemnościowe, dzięki większemu zaufaniu pomiędzy jej uczestnikami, ma istotne walory także w sferze konkurencyjnej gospodarki.
Manifest Ekonomii Społecznej

Krajowy Komitet Rozwoju ES
aktualizacja: 09.06.2017
Prezentujemy skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z kontaktami 16 Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 1. Przewodnicząca – Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Zastępca Przewodniczącej – Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu 
  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Drugi Zastępca Przewodniczącej – Przemysław Piechocki – wybrany spośród członków Komitetu reprezentujących podmioty ekonomii społecznej,
 4. Sekretarz – Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ośmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:

 1. Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 2. Jacqueline Kacprzak, radca ministra, Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju
 3. Marcin Komosa, Naczelnik Wydziału ds. Polityki Pamięci, Departament Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Ewa Markowska-Bzducha, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 6. Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
 7. Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego
 8. Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych
 9. Iwonna Kulikowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów

ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 4 osoby:

 1. Aleksandra Kowalska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 2. Marcin Kowalski, Zastępca  Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 3. Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 4. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 5. Stanisław Longawa, członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Kłodzko, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 6. Marcin Pluta, burmistrz Brzezin, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 7. Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
 8. Dorota Korczyńska, Kierownik Biura ds. EFS w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych – 2 osoby, samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych – 2 osoby, szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej – 2 osoby

 1. Krzysztof Balon, Rada Działalności Pożytku Publicznego
 2. Adam Piechowski, Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej
 3. Tomasz Misiak, Wiceprezydent Pracodawców RP, Rada Dialogu Społecznego
 4. Agnieszka Kochańska, NSZZ Solidarność, Rada Dialogu Społecznego
 5. Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
 6. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich
 7. Agnieszka Pacut, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 8. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, UW

dziesięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) lub osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy lub spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443)

 1. Joanna Brzozowska-Wabik
 2. Karolina Cyran-Juraszek
 3. Remigiusz Dobkowski
 4. Witold Ekielski
 5. Agnieszka Lewonowska-Banach
 6. Cezary Miżejewski
 7. Przemysław Piechocki
 8. Barbara Sadowska
 9. Piotr Stronkowski
 10. Roland Zarzycki
 11. Ks. Jacek Dziel
 12. Karolina Jarosz

Członkowie wspierający:

 1. Łukasz Broniszewski
 2. Tadeusz Durczok
 3. Olga Gałek
 4. Zbigniew Hanas
 5. Marcin Juszczyk
 6. Marek Karaś
 7. Iwona Kędziera
 8. Małgorzata Kowalska
 9. Anna Łukomska-Dziedzic
 10. Agata Machnik-Pado
 11. Zenon Matuszko
 12. Tomasz Musielski
 13. Antoni Sobolewski
 14. Sławomir Wieteska
 15. Grzegorz Wojtanowski
 16. Peter Wolkowinski

Kontakt do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
tel. 22 693 47 59, fax. 22 693 46 60
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA