Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Aktualności
aktualizacja: 29.03.2018

Przeprowadziliśmy kolejne webinarium. Tym razem przybliżaliśmy najważniejsze zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Zachęcamy przedtawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, ale także OWES-ów, czy samych przedsiębiorców społecznych do obejrzenia nagrania (trwa ono 50 min.) oraz pobrania prezentacji z webinarium.

 

Przygotowujemy cykl publikacji inspiracji, dobrych praktyk wypracowanych w poszczególnych regionach, które mogą być pomocne w szukaniu ciekawych i niebanalnych rozwiązań dla innych regionów. Prezentujemy pierwszą publikację poświęconą wypracowywaniu wspólnego regulaminu dotacji udzielanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim (plik do pobrania tutaj >).

 

Od 9 stycznia 2018 r. obowiązują zmienione „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020” – dokument kluczowy dla instytucji, które uczestniczą w realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, w tym szczególnie Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, ale także Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, czy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Chcąc przybliżyć Państwu zmiany jakie prowadzono w Wytycznych zorganizowaliśmy webinarium, które cieszyło się bardzo dużym powodzeniem. Nagranie z webinarium można obejrzeć tutaj >. Nasi eksperci opracowali także podsumowanie zmian w Wytycznych - materiał przydatny dla kluczowych interesariuszy ekonomii społecznej w regionach (plik do pobrania tutaj >).
 

Przygotowaliśmy „Zalecenia dotyczące ewaluacji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym” (plik do pobrania tutaj >), z których mogą korzystać Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej przy ewaluacji działań finansowanych ze środków EFS w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9v.

Zalecenia zostały przygotowane na bazie serii warsztatów z udziałem przedstawicieli ROPS, które odbyły się w okresie wrzesień-październik 2017 r. Materiał został także skonsultowany z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Departamentem EFS), Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej), a także z kilkoma ROPS.
 

Ruszył proces akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w którym swoją rolę mają także Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. W ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” przeprowadziliśmy webinaria przybliżające zadania i rolę ROPS oraz omawiające rekomendacje odnoszące się do wybranych działań  Regionalnego Ośrodka w procesie akredytacji. Zachęcamy do obejrzenia nagrań z webinariów >.


Przygotowaliśmy podsumowanie spotkań makroregionalnych, które organizowaliśmy jesienią 2017 r. Spotkania dedykowane były omówieniu bieżących prac legislacyjnych dotyczących sektora ekonomii społecznej, w tym założeniom do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, zmianom w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

Spotkania zgromadziły blisko 130 osób reprezentujących Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Regionalne Komitety Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wojewódzkie Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komitety Monitorujące RPO, Instytucje Zarządzające RPO. Szczegółowy raport można pobrać tutaj >.

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA