Ekonomia społeczna może być istotnym sojusznikiem państwa w kształtowaniu i realizowaniu polityki społecznej.
Manifest Ekonomii Społecznej

Raporty, analizy i webinaria
aktualizacja: 18.01.2018
W tym miejscu prezentujemy raporty i inne dokumenty, które powstały w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”. Diagnozujemy potrzeby instytucji regionalnych w zakresie wspierania rozwoju ekonomii społecznej, pokazujemy i podsumowujemy zmiany jakie następują dzięki udzielanemu specjalistycznemu wsparciu doradczemu. Zbieramy postulaty środowisk związanych z ekonomią społeczną w regionach, by prezentować je na szczeblu krajowym, ale także przekazujemy informacje i wspieramy dyskusje na temat zmian w obszarze ekonomii społecznej planowanych przez instytucje centralne. Podsumowaniem prowadzonych działań w tym zakresie są raporty, analizy i webinaria jakie przygotowujemy dla instytucji zaangażowanych w regionalny rozwój ekonomii społecznej.


[webinarium]: ROPS w procesie akredytacji OWES: opinia, plan działania OWES (20.12.2017)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o przyznanie akredytacji (AKSES – edycja 2017/2018) dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej mają także swoją rolę w procesie akredytacji OWES.

W grudniu 2017 r. odbyło się kolejne webinarium dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Było ono dedykowane rekomendacjom dotyczącym opinii ROPS na temat Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jaka jest przygotowywana jest na potrzeby procesu akredytacji OWES oraz propozycji schematu prac nad wypracowywaniem planu działania OWES. Wspomniany schemat działań ROPS można pobrać tutaj >.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „ROPS w procesie akredytacji OWES: opinia, plan działania OWES”. Nagranie jest dostępne tutaj >.

O propozycji dotyczącej opinii i schemacie działań ROPS w związku z przygotowaniem planu działania OWES na potrzeby akredytacji opowiadał Piotr Stronkowski, ekspert wiodący w projekcie „Spójna integracja Regionalna Ekonomii Społecznej”. Materiał zawierający rekomendacje w tym zakresie można pobrać tutaj >.

Prezentacja na bazie, której było prowadzone webinarium do pobrania tutaj >.

 

- Schemat działań ROPS w związku z przygotowaniem planu działań OWES na potrzeby akredytacji

 


[raport]: Spotkania makroregionalne w 2017 roku 

W okresie wrzesień – październik 2017 r. odbyły się cztery spotkania makroregionalne skierowane do przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, w tym IZ RPO, Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Podczas spotkań omawiano: założenia do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej (z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorczości społecznej, roli Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i ROPS), zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

Szczegółowy raport podsumowujący spotkania wraz z wnioskami jest dostępny do pobrania tutaj >.
 

[raport]: Prezentujemy Raport krajowy podsumowujący potrzeby doradcze Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (ROPS), Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, przedstawicieli IZ RPO w zakresie wsparcia i koordynacji rozwoju ekonomii społecznej na szczeblu poszczególnych województw.

Działania diagnostyczne były prowadzone w okresie: 03-05.2017 r. przez Fundację Idea Rozwoju w oparciu o warsztaty, wywiady, analizę dokumentów w każdym z 16 województw. W racach tych, jak i w przygotowaniu Raportu krajowego uczestniczyli także Konsultanci regionalni  Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych przypisani do ciągłej pracy doradczej z poszczególnymi województwami.

Raport krajowy został zaakceptowany przez komitet sterujący Projeketu, w skład którego wchodzi m.in. Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS, przedstawiciel Konwentu Dyrektorów ROPS.

Pobierz plik >


[webinarium]: W listopadzie 2017 r. zorganizowaliśmy w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” webinarium poświęcone roli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w procesie akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. O roli ROPSów opowiadał Jakub Schimanek z Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o przyznanie akredytacji (AKSES – edycja 2017/2018) dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej mają także swoją rolę w procesie akredytacji OWES (m.in. przygotowują opinię nt. OWES przystępującego do akredytacji).

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Rola Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” (27.11.2017). Nagranie jest dostępne tutaj.

Prezentacja na bazie, której było prowadzone webinarium do pobrania tutaj >

 

KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ

PATRONATY I WSPÓŁPRACA