Sam rynek nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy współczesności. Jego działaniu musi towarzyszyć roztropna regulacja ze strony państwa oraz dopełniające je formy aktywności w ramach samoorganizującego się społeczeństwa.
Manifest Ekonomii Społecznej

Ocena efektywności realizacji usług
Autor: EWA ROŚCISZEWSKA
Rok wydania: 2015
Słowa kluczowe: STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH | SPÓŁDZIELNIE | SAMORZĄD | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | PARTNERSTWO | DIAGNOZA | PARTYCYPACJA

ocena efektywnosci realizacji usług społecznych />/

Jak oceniać adekwatność nakładów do efektów realizowania standardów usług społecznych? Przedstawiamy najnowszą publikację na ten temat.
 
Wydaje się oczywiste, że zlecanie zadań podmiotom społecznym stałoby się częstszą praktyką, gdyby urzędnicy, dysponując odpowiednimi narzędziami, byli w stanie policzyć
wszystkie korzyści, mogli przedstawić je organom nadzorującym finanse publiczne, a te z kolei w swojej praktyce brałyby je pod uwagę.
Celem tej publikacji jest przybliżenie kwestii oceny realizacji zlecanych usług i pokazanie przykładów.
 
Publikacja została przygotowana w ramach projektu  (eS) w sieci dobrych połączeń. Nowy standard działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej, FISE, Warszawa 2014
KOMENTARZE (0) / DODAJ KOMENTARZ